PHP 8.1.20 Released!

xml_set_unparsed_entity_decl_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_set_unparsed_entity_decl_handlerÇözümlenmeyen öğe bildirimi işleyicisini belirler

Açıklama

xml_set_unparsed_entity_decl_handler(XMLParser $çözümleyici, callable $işleyici): true

çözümleyici ile belirtilen XML çözümleyici için çözümlenmeyen öğe bildirimi (NDATA) işleyicisini belirler.

XML çözümleyici, aşağıdaki gibi bir NDATA bildirimli bir harici öğe bildirimi saptarsa ismi işleyici bağımsız değişkeninde belirtilen işlev çağrılır:

<!ENTITY <parameter>isim</parameter> {<parameter>genel_id</parameter> | <parameter>sistem_id</parameter>}
        NDATA <parameter>notationName</parameter>

<!ENTITY isim {genel_id | sistem_id}

        NDATA gösterim_adı

Harici öğe olarak bildirilen gösterim tanımı için » XML 1.0 belirtiminin ilgili bölümüne bakınız.

Bağımsız Değişkenler

çözümleyici

Çözümlenmeyen öğe bildirimi işleyicisi işlevini ayarlamak için XML çözümleyiciye başvuru.

işleyici

xml_parse() işlevi çözümleyici için çağrıldığında mevcut olması gereken işlevin ismini içeren dizge.

İsmi işleyici ile belirtilen işlevin altı bağımsız değişken kabul etmesi gerekir:

işleyici(
    resource $çözümleyici,
    string $öğe_adı,
    string $taban,
    string $sistem_id,
    string $genel_id,
    string $gösterim_adı
)
çözümleyici
İlk bağımsız değişken, işleyici işlevi çağıran XML çözümleyicinin tanıtıcısıdır.
öğe_adı
Tanımlanmaya hazırlanılan öğenin ismi.
taban
Harici öğenin sistem betimleyicisini (sistem_id) çözümlemek için kullanılacak dizge. Şimdilik bu bağımsız değişken daima boş bir dizgedir.
sistem_id
Harici öğenin sistem betimleyicisi.
genel_id
Harici öğenin genel betimleyicisi. Belirtilmediği takdirde boş bir dizgedir. Betimleyici içindeki boşluklar XML belirtiminde belirtildiği gibi normalleştirilir.
gösterim_adı
Bu öğenin gösterim ismi (xml_set_notation_decl_handler() işlevine bakınız).

işleyici bağımsız değişkeninde işlev olarak boş bir dizge veya false belirtilirse ilgili işleyici iptal edilir.

Bilginize: Bir işlev ismi yerine, bir nesneye gönderim ve bir yöntem ismi içeren bir dizi de kullanılabilir.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top