Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

xml_set_processing_instruction_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_set_processing_instruction_handlerİşlem komutu (PI) işleyicisini belirler

Açıklama

xml_set_processing_instruction_handler(XMLParser $çözümleyici, callable $işleyici): true

çözümleyici ile belirtilen XML çözümleyici için işlem komutu (PI) işleyicisini belirler.

Bir işlem komutunun biçemi şöyledir:

<?hedef veri?>
PHP kodunu böyle bir işlem komutu içine koyabilirsiniz, fakat bir sınırlama konusunda dikkatli olmalısınız: Bir XML işlemci komutunda kapama etiketi (?>) öncelenmemelidir (anlamsızlaştırılmamalıdır). Dolayısıyla XML belgelere işlem komutlarıyla gömülen PHP kodları böyle karakter dizilimleri içermemelidir. Aksi takdirde, PHP kodu ve işlem komutunun kapama etiketi karakter verisi olarak ele alınır.

Bağımsız Değişkenler

çözümleyici

İşlem komutu işleyici işlevini ayarlamak için XML çözümleyiciye başvuru.

işleyici

xml_parse() işlevi çözümleyici için çağrıldığında mevcut olması gereken işlevin ismini içeren dizge.

İsmi işleyici ile belirtilen işlevin üç bağımsız değişken kabul etmesi gerekir:

işleyici(XMLParser $çözümleyici, string $hedef, string $veri)
çözümleyici
İlk bağımsız değişken, işleyici işlevi çağıran XML çözümleyicinin tanıtıcısıdır.
hedef
İkinci bağımsız değişken, hedef, PI hedefini içermelidir.
veri
Üçüncü bağımsız değişken, veri, PI verisini içermelidir.

işleyici bağımsız değişkeninde işlev olarak boş bir dizge veya false belirtilirse ilgili işleyici iptal edilir.

Bilginize: Bir işlev ismi yerine, bir nesneye gönderim ve bir yöntem ismi içeren bir dizi de kullanılabilir.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top