Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

xml_set_start_namespace_decl_handler

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_set_start_namespace_decl_handlerİsim alanı bildirimi başlatma işleyicisini belirler

Açıklama

xml_set_start_namespace_decl_handler(XMLParser $çözümleyici, callable $işleyici): true

İsim alanı bildirimi yapıldığında bu işlev çağrılır. İsim alanı bildirimleri başlangıç etiketinde bulunur. Fakat, isim alanı bildirim işleyici, her isim alanlı etiket için başlangıç etiketi işleyiciden önce çağrılır.

Bağımsız Değişkenler

çözümleyici

İsim alanı bildirimi başlatma işleyicisi işlevini ayarlamak için XML çözümleyiciye başvuru.

işleyici

xml_parse() işlevi çözümleyici için çağrıldığında mevcut olması gereken işlevin ismini içeren dizge.

İsmi işleyici bağımsız değişkeniyle belirtilen işlev üç bağımsız değişken kabul etmeli ve bir tamsayı değer döndürmelidir. Eğer false döndürülürse (bir değer dönmemesi hali), XML çözümleyici çözümlemeyi durdurur ve xml_get_error_code() işlevi XML_ERROR_EXTERNAL_ENTITY_HANDLING hatasını döndürür. İşleyici işlev sözdizimi:

işleyici(resource $çözümleyici, string $önek, string $uri)
çözümleyici
İlk bağımsız değişken, işleyici işlevi çağıran XML çözümleyicinin tanıtıcısıdır.
önek
XML nesne içindeki isimalanına başvuru için kullanılan önek dizgesi.
uri
İsimalanı için URI.

işleyici bağımsız değişkeninde işlev olarak boş bir dizge veya false belirtilirse ilgili işleyici iptal edilir.

Bilginize: Bir işlev ismi yerine, bir nesneye gönderim ve bir yöntem ismi içeren bir dizi de kullanılabilir.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top