xml_set_default_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_set_default_handlerÖntanımlı işleyiciyi belirler

Açıklama

xml_set_default_handler(XMLParser $çözümleyici, callable $işleyici): true

çözümleyici ile belirtilen XML çözümleyici için öntanımlı işleyici belirler.

Bağımsız Değişkenler

çözümleyici

Öntanımlı işleyiciyi ayarlamak için XML çözümleyiciye başvuru.

işleyici

xml_parse() işlevi çözümleyici için çağrıldığında mevcut olması gereken işlevin ismini içeren dizge.

İsmi işleyici ile belirtilen işlevin iki bağımsız değişken kabul etmesi gerekir:

işleyici(XMLParser $çözümleyici, string $veri)
çözümleyici
İlk bağımsız değişken, işleyici işlevi çağıran XML çözümleyicinin tanıtıcısıdır.
veri
İkinci bağımsız değişken olan veri, karakter verisini içerir. Dizge, XML bildirimi, belge türü bildirimi veya diğer işleyiciler tarafından ele alınmayan başka bir verileri içerebilir.

işleyici bağımsız değişkeninde işlev olarak boş bir dizge veya false belirtilirse ilgili işleyici iptal edilir.

Bilginize: Bir işlev ismi yerine, bir nesneye gönderim ve bir yöntem ismi içeren bir dizi de kullanılabilir.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-1
phillip
18 years ago
it seems to me that in PHP5 the function defined as default-handler (using xml_set_default_handler()) doesen't get passed the cdata anymore:

i.e.:
xml_set_element_handler($this->parser, 'parseSTART', 'parseEND');
xml_set_default_handler($this->parser, 'parseDEFAULT');
function parseSTART() { ... }
function parseEND() { ... }
function parseDEFAULT() { ... }

under PHP5, parseDEFAULT will NOT get passed any cdata, but unter PHP4 it will. at least that's my take on the strange stuff (not) happening after migrating to PHP5.

my solution was to add a xml_set_character_data_handler($parser, 'parseDEFAULT'). it worked for me.
up
-2
anoril at anoril dot com
16 years ago
I have the same issue using two installation of PHP5: on accepts to use the default handler while the other only uses the character_data one.

Maybe a configuration problem...

;) Nonor.
To Top