Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

xml_set_notation_decl_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

xml_set_notation_decl_handlerGösterim bildirimi işleyiciyi belirler

Açıklama

xml_set_notation_decl_handler(XMLParser $çözümleyici, callable $eylemci): true

çözümleyici ile belirtilen XML çözümleyici için gösterim bildirimi işleyiciyi belirler.

Bir gösterim bildirimi belge DTD'sinin bir parçası olup sözdizimi şöyledir:

<!NOTATION isim
{
sistem_id
|
genel_id
?>
Gösterim bildirimi tanımı için » XML 1.0 belirtiminin ilgili bölümüne bakınız.

Bağımsız Değişkenler

çözümleyici

Gösterim bildirimi işleyici işlevini ayarlamak için XML çözümleyiciye başvuru.

işleyici

xml_parse() işlevi çözümleyici için çağrıldığında mevcut olması gereken işlevin ismini içeren dizge.

İsmi işleyici ile belirtilen işlevin beş bağımsız değişken kabul etmesi gerekir:

işleyici(
    XMLParser $çözümleyici,
    string $gösterim_adı,
    string $taban,
    string $sistem_id,
    string $genel_id
)
çözümleyici
İlk bağımsız değişken, işleyici işlevi çağıran XML çözümleyicinin tanıtıcısıdır.
gösterim_adı
Yukarıdaki gösterim bildirimi sözdiziminde isim bağımsız değişkeninin değeri.
taban
Harici öğenin sistem betimleyicisini (sistem_id) çözümlemek için kullanılacak dizge. Şimdilik bu bağımsız değişken daima boş bir dizgedir.
system_id
Harici gösterim bildiriminin sistem betimleyicisi.
public_id
Harici öğenin genel betimleyicisi. Belirtilmediği takdirde boş bir dizgedir. Betimleyici içindeki boşluklar XML belirtiminde belirtildiği gibi normalleştirilir.

işleyici bağımsız değişkeninde işlev olarak boş bir dizge veya false belirtilirse ilgili işleyici iptal edilir.

Bilginize: Bir işlev ismi yerine, bir nesneye gönderim ve bir yöntem ismi içeren bir dizi de kullanılabilir.

Dönen Değerler

Daima true döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 ayrıştırıcı artık bir XMLParser örneği olabiliyor; evvelce resource türünde geçerli bir xml değeri kabul ederdi.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top