PHP 8.1.20 Released!

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

ZipArchive, sınıf sabitleri kullanır. Üç çeşit sabit vardır: Seçenekler (FL_ önekli), hatalar (ER_ önekli) ve kipler (öneksiz).

ZipArchive::CREATE
Bir arşiv yoksa oluşturur.
ZipArchive::OVERWRITE
Arşiv mevcutsa, o anki içeriği yoksayılır. Başka bir deyişle, daima boş bir arşiv başlatır.
ZipArchive::EXCL
Arşiv mevcutsa hata verir.
ZipArchive::RDONLY
Arşiv salt-okunur kipte açılır. libzip ≥ 1.0.0 ile derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.17.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::CHECKCONS
Arşiv üzerinde ek tutarlılık sınamaları yapar; sınamalar başarısız olursa hata verir.
ZipArchive::FL_NOCASE
İsim aramasında harf büyüklüğü dikkate alınmaz.
ZipArchive::FL_NODIR
Dizin bileşeni yok sayılır.
ZipArchive::FL_COMPRESSED
Sıkıştırılmış veri okunur.
ZipArchive::FL_UNCHANGED
Özgün veri kullanılır, değişiklikler dikkate alınmaz.
ZipArchive::FL_RECOMPRESS
Verinin yeniden sıkıştırlmasını zorlar. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.18.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::FL_ENCRYPTED
Şifreli veri okunur (FL_COMPRESSED uygulanır). PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.18.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::FL_OVERWRITE
İsmi belirtilen dosya mevcutsa, üzerine yazılır. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.18.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::FL_LOCAL
Yerel başlıkta. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.18.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ZIP_FL_CENTRAL
Merkezî dizinde. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.18.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::FL_ENC_GUESS
Dizge kodlaması tahmin edilir (öntanımlıdır). PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_RAW
Değiştirilmemiş dizge döner. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_STRICT
Kesinlikle belirtime uyulur. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_UTF_8
Dizge UTF-8 kodludur. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::FL_ENC_CP437
Dizge CP437 kodludur. PHP 7.0.8 ve sonrasında geçerlidir.
ZipArchive::CM_DEFAULT
Sıkıştırmak veya saklamaktan daha iyisi.
ZipArchive::CM_STORE
Sıkıştırmasız.
ZipArchive::CM_SHRINK
Sıkıştırmalı.
ZipArchive::CM_REDUCE_1
1 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_REDUCE_2
2 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_REDUCE_3
3 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_REDUCE_4
4 çarpanıyla küçültülmüş.
ZipArchive::CM_IMPLODE
Implode biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_DEFLATE
Deflate biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_DEFLATE64
Deflate64 biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_PKWARE_IMPLODE
PKWARE implode biçemli sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_BZIP2
BZIP2 algoritmasıyla sıkıştırılmış.
ZipArchive::CM_LZMA
LZMA algoritması.
ZipArchive::CM_LZMA2
LZMA2 algoritması. libzip ≥ 1.6.0 ile derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::CM_ZSTD
Zstandard algoritması. libzip ≥ 1.8.0 ile derlenmişse PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.19.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::CM_XZ
XZ algoritması. libzip ≥ 1.6.0 ile derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::CM_TERSE
ZipArchive::CM_LZ77
ZipArchive::CM_WAVPACK
ZipArchive::CM_PPMD
ZipArchive::ER_OK
Hata yok.
ZipArchive::ER_MULTIDISK
Çok diskli zip arşivleri desteklenmiyor.
ZipArchive::ER_RENAME
Geçici dosyanın ismi değiştirilemedi.
ZipArchive::ER_CLOSE
Zip arşivi kapatılamadı.
ZipArchive::ER_SEEK
Konumlama hatası.
ZipArchive::ER_READ
Okuma hatası.
ZipArchive::ER_WRITE
Yazma hatası.
ZipArchive::ER_CRC
CRC hatası
ZipArchive::ER_ZIPCLOSED
İçerilen zip arşivi kapalı.
ZipArchive::ER_NOENT
Böyle bir dosya yok.
ZipArchive::ER_EXISTS
Dosya zaten var.
ZipArchive::ER_OPEN
Dosya açılamadı.
ZipArchive::ER_TMPOPEN
Geçici dosya oluşturulamadı.
ZipArchive::ER_ZLIB
Zlib hatası.
ZipArchive::ER_MEMORY
Bellek ayırmada başarısızlık.
ZipArchive::ER_CHANGED (string)
Girdi değişmiş.
ZipArchive::ER_COMPNOTSUPP
Sıkıştırma yöntemi desteklenmiyor.
ZipArchive::ER_EOF
Dosya sonu eksik.
ZipArchive::ER_INVAL
Geçersiz bağımsız değişken.
ZipArchive::ER_NOZIP
Bir zip arşivi değil.
ZipArchive::ER_INTERNAL
Dahili hata.
ZipArchive::ER_INCONS
Zip arşivi tutarsız.
ZipArchive::ER_REMOVE
Dosya silinemedi.
ZipArchive::ER_DELETED
Girdi silinmiş.
ZipArchive::ER_ENCRNOTSUPP
Şifreleme yöntemi desteklenmiyor. PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_RDONLY
Salt-okunur arşiv. PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_NOPASSWD
Parola girilmedi. PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_WRONGPASSWD
Yanlış parola girildi. PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ZIP_ER_OPNOTSUPP
İşlem desteklenmiyor. libzip ≥ 1.0.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ZIP_ER_INUSE
Özkaynak hala kullanımda. libzip ≥ 1.0.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ZIP_ER_TELL
Tell hatası. libzip ≥ 1.0.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ZIP_ER_COMPRESSED_DATA
Sıkıştırlmış veri geçersiz. libzip ≥ 1.6.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::ER_CANCELLED
İşlem iptal edildi. libzip ≥ 1.6.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.1 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::EM_NONE
Şifreleme yok. PHP 7.2.0 ve PECL zip 1.14.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::EM_TRAD_PKWARE
Geleneksel PKWARE şifrelemesi. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.19.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::EM_AES_128
AES 128 şifrelemesi. libzip ≥ 1.2.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.2.0 ve PECL zip 1.14.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::EM_AES_192
AES 192 şifrelemesi. libzip ≥ 1.2.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.2.0 ve PECL zip 1.14.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::EM_AES_256
AES 256 şifrelemesi. libzip ≥ 1.2.0 desteğiyle derlenmişse PHP 7.2.0 ve PECL zip 1.14.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::EM_UNKNOWN
Bilinmeyen şifreleme algoritması. PHP 8.0.0 ve PECL zip 1.19.0 itibariyle kullanılabilir.
ZipArchive::LIBZIP_VERSION (string)
Zip kütüphanesi sürümü. PHP 7.4.3 ve PECL zip 1.16.0 itibariyle kullanılabilir.
Harici Öznitelikler için İşletim Sistemi Sabitleri
ZipArchive::OPSYS_DOS
ZipArchive::OPSYS_AMIGA
ZipArchive::OPSYS_OPENVMS
ZipArchive::OPSYS_UNIX
ZipArchive::OPSYS_VM_CMS
ZipArchive::OPSYS_ATARI_ST
ZipArchive::OPSYS_OS_2
ZipArchive::OPSYS_MACINTOSH
ZipArchive::OPSYS_Z_SYSTEM
ZipArchive::OPSYS_CPM
ZipArchive::OPSYS_WINDOWS_NTFS
ZipArchive::OPSYS_MVS
ZipArchive::OPSYS_VSE
ZipArchive::OPSYS_ACORN_RISC
ZipArchive::OPSYS_VFAT
ZipArchive::OPSYS_ALTERNATE_MVS
ZipArchive::OPSYS_BEOS
ZipArchive::OPSYS_TANDEM
ZipArchive::OPSYS_OS_400
ZipArchive::OPSYS_OS_X
ZipArchive::OPSYS_DEFAULT
PECL zip 1.12.4 itibariyle kullanılabilir
add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
46
scott at bluecamel dot eml dot cc
14 years ago
#define ZIP_ER_OK             0  /* N No error */
#define ZIP_ER_MULTIDISK      1  /* N Multi-disk zip archives not supported */
#define ZIP_ER_RENAME         2  /* S Renaming temporary file failed */
#define ZIP_ER_CLOSE          3  /* S Closing zip archive failed */
#define ZIP_ER_SEEK           4  /* S Seek error */
#define ZIP_ER_READ           5  /* S Read error */
#define ZIP_ER_WRITE          6  /* S Write error */
#define ZIP_ER_CRC            7  /* N CRC error */
#define ZIP_ER_ZIPCLOSED      8  /* N Containing zip archive was closed */
#define ZIP_ER_NOENT          9  /* N No such file */
#define ZIP_ER_EXISTS        10  /* N File already exists */
#define ZIP_ER_OPEN          11  /* S Can't open file */
#define ZIP_ER_TMPOPEN       12  /* S Failure to create temporary file */
#define ZIP_ER_ZLIB          13  /* Z Zlib error */
#define ZIP_ER_MEMORY        14  /* N Malloc failure */
#define ZIP_ER_CHANGED       15  /* N Entry has been changed */
#define ZIP_ER_COMPNOTSUPP   16  /* N Compression method not supported */
#define ZIP_ER_EOF           17  /* N Premature EOF */
#define ZIP_ER_INVAL         18  /* N Invalid argument */
#define ZIP_ER_NOZIP         19  /* N Not a zip archive */
#define ZIP_ER_INTERNAL      20  /* N Internal error */
#define ZIP_ER_INCONS        21  /* N Zip archive inconsistent */
#define ZIP_ER_REMOVE        22  /* S Can't remove file */
#define ZIP_ER_DELETED       23  /* N Entry has been deleted */
up
5
ohcc at 163 dot com
7 years ago
0    ZIPARCHIVE::ER_OK     没有错误。
1    ZIPARCHIVE::ER_MULTIDISK    不支持多磁盘zip压缩包。
2    ZIPARCHIVE::ER_RENAME    重命名临时文件失败。
3    ZIPARCHIVE::ER_CLOSE    关闭zip压缩包失败。
4    ZIPARCHIVE::ER_SEEK    寻址错误
5    ZIPARCHIVE::ER_READ    读取错误
6    ZIPARCHIVE::ER_WRITE    写入错误
7    ZIPARCHIVE::ER_CRC    CRC校验失败
8    ZIPARCHIVE::ER_ZIPCLOSED    zip压缩包已关闭
9    ZIPARCHIVE::ER_NOENT    没有文件
10    ZIPARCHIVE::ER_EXISTS    文件已经存在
11    ZIPARCHIVE::ER_OPEN    不能打开文件
12    ZIPARCHIVE::ER_TMPOPEN    创建临时文件失败
13    ZIPARCHIVE::ER_ZLIB    Zlib错误
14    ZIPARCHIVE::ER_MEMORY    内存分配失败
15    ZIPARCHIVE::ER_CHANGED    条目已被改变
16    ZIPARCHIVE::ER_COMPNOTSUPP    不支持的压缩方式
17    ZIPARCHIVE::ER_EOF    过早的EOF
18    ZIPARCHIVE::ER_INVAL    无效的参数
19    ZIPARCHIVE::ER_NOZIP    不是一个zip压缩包
20    ZIPARCHIVE::ER_INTERNAL    Internal
21    ZIPARCHIVE::ER_INCONS    Zip压缩包不一致
22    ZIPARCHIVE::ER_REMOVE    不能移除文件
23    ZIPARCHIVE::ER_DELETED    条目已被删除
To Top