PHP 8.1.20 Released!

Giriş

Bu eklenti, sıkıştırılmış ZIP arşivlerini ve içindeki dosyaları şeffaf olarak okuyup yazmayı etkin kılar.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top