Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

Nitelikler

Sayılamalar, sınıflardaki gibi davranan niteliklerden yararlanabilir. Ancak, bir sayılama içinde kullanılan niteliklerin özelliklerinin olmamasına dikkat edilmelidir; sadece yöntemler ve statik yöntemler içerebilir. Özellikleri olan bir nitelik ölümcül hata ile sonuçlanır.

<?php
interface Renkli
{
public function
renk(): string;
}
trait
Dörtgen
{
public function
kesim(): string {
return
"Dörtgen";
}
}
enum Deste implements Renkli
{
use
Dörtgen;
case
Kupalar;
case
Karolar;
case
Sinekler;
case
Maçalar;
public function
renk(): string
{
return
match($this) {
Deste::Kupalar, Deste::Karolar => 'Kırmızı',
Deste::Sinekler, Deste::Maçalar => 'Siyah',
};
}
}
?>
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top