Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

Sayılama Sabitleri

Sayılamalar public, private veya protected olabilen sabitler içerebilir.

Bir enum sabiti, bir kılıfa atıfta bulunabilir:

<?php
enum Boyut
{
case
Küçük;
case
Normal;
case
Büyük;
public const
Kocaman = self::Büyük;
}
?>
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top