PHP 8.1.20 Released!

socket_recvmsg

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8)

socket_recvmsgRead a message

Açıklama

socket_recvmsg(Socket $socket, array &$message, int $flags = 0): int|false

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

socket

message

flags

Dönen Değerler

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0soket artık bir Socket örneği olabiliyor; evvelce resource türündeydi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-1
251701981 at qq dot com
1 month ago
$sockets = [];
        \socket_create_pair(AF_UNIX,SOCK_DGRAM,0,$sockets);

        $proc = new \Swoole\Process(function()use($sockets){

            socket_close($sockets[0]);

            $f = fopen(__FILE__,'r');
            var_dump($f);
            socket_sendmsg($sockets[1],[ 'control'=>[['level'=>SOL_SOCKET,'type'=>SCM_RIGHTS,'data'=>[$f]] ] ],0);
            sleep(10);

        },false,2,1);

        $proc->start();

        socket_close($sockets[1]);

        $data = [
            'controllen'=>socket_cmsg_space(SOL_SOCKET,SCM_RIGHTS,1)
        ];

        socket_recvmsg($sockets[0],$data,0);

        var_dump($data);

        sleep(10);
To Top