Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

hash_final

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PHP 8, PECL hash >= 1.1)

hash_finalBir ardışık aşlama işlemini bitirip üretilen aşı döndürür

Açıklama

hash_final(HashContext $bağlam, bool $ham_çıktı = false): string

Bir ardışık aşlama işlemini bitirip üretilen aşı döndürür.

Bağımsız Değişkenler

bağlam

hash_init() tarafından döndürülmüş aşlama bağlamı.

ham_çıktı

true olduğu takdirde ham ikil veri çıktılanır, aksi takdirde (false) küçük harfli onaltılıklar çıktılanır.

Dönen Değerler

Hesaplanan ileti aşını, ham_çıktı için true belirtilmedikçe küçük harfli onaltılıklardan oluşan bir dizge olarak, aksi takdirde ham ikil gösterimi içeren bir dizge olarak çıktılar.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 resource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor.

Örnekler

Örnek 1 - hash_final() örneği

<?php
$ctx
= hash_init('sha1');
hash_update($ctx, 'Dağ başını duman almış gümüş dere durmaz akar.');
echo
hash_final($ctx);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

5437dd7cc3b1a3572da12bf314963301f270e8

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top