Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

hash_copy

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

hash_copyAşlama bağlamını kopyalar

Açıklama

hash_copy(HashContext $bağlam): HashContext

Aşlama Bağlamını kopyalar

Bağımsız Değişkenler

bağlam

hash_init() tarafından döndürülmüş aşlama bağlamı.

Dönen Değerler

Aşlama Bağlamının bir kopyasını döndürür.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 resource türünde bir değer yerine HashContext kabul ediliyor ve döndürülüyor.

Örnekler

Örnek 1 - hash_copy() örneği

<?php
$context
= hash_init("md5");
hash_update($context, "data");

/* kulanmaya devem edebilmek için bağlamı kopyalayalım */
$copy_context = hash_copy($context);

echo
hash_final($context), "\n";

hash_update($copy_context, "data");
echo
hash_final($copy_context), "\n";
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

8d777f385d3dfec8815d20f7496026dc
511ae0b1c13f95e5f08f1a0dd3da3d93

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top