Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

WeakReference sınıfı

(PHP 7 >= 7.4.0, PHP 8)

Giriş

Zayıf gönderimler, programcının, nesnenin yok edilmesini engellemeyen bir nesneye gönderim tutmasına izin verir. Önbellek benzeri yapıları gerçeklemek için kullanışlıdır.

WeakReference örnekleri dizileştirilemez.

Sınıf Sözdizimi

final class WeakReference {
/* Yöntemler */
public __construct()
public static create(object $object): WeakReference
public get(): ?object
}

- WeakReference Örnekleri

Örnek 1 - Temel WeakReference Kullanımı

<?php
$obj
= new stdClass;
$weakref = WeakReference::create($obj);
var_dump($weakref->get());
unset(
$obj);
var_dump($weakref->get());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

object(stdClass)#1 (0) {
}
NULL

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-53
Sandor Toth
3 years ago
You might consider to use WeakReference in your Container class. Don't forget to create the object into a variable and pass the variable to WeakReference::create() otherwise you going to ->get() null.

Consider as wrong solution, which returns null
<?php
/**
* @return App
*/
public static function app() : App
{
    if (!static::
$app) {
       static::
$app = WeakReference::create(new App());
    }

    return static::
$app->get();
}
?>

Consider as GOOD solution, which returns App instance
<?php
/**
* @return App
*/
public static function app() : App
{
    if (!static::
$app) {
      
$app = new App();
       static::
$app = WeakReference::create($app);
    }

    return static::
$app->get();
}
?>
To Top