Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

UnitEnum arayüzü

(PHP 8 >= 8.1.0)

Giriş

UnitEnum arayüzü tüm sayılamalara motor tarafından özdevinimsel uygulanır. Kullanıcı tanımlı sınıflarla gerçeklenemez. Öntanımlı olarak motor tarafından sağlanan yöntemlerini sayılamalar geçersiz kılamaz. Yalnızca tür sınamaları için kullanılabilir.

Arayüz Sözdizimi

interface UnitEnum {
/* Yöntemler */
public static cases(): array
}

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top