PHP 8.1.20 Released!

Kurallar

Aşağıdaki listede, PHP'nin yeni yerleşik betimleyicileri için isim seçerken projeye tanıdığı haklar belirtilmiştir. Bu liste resmi kodlama standartlarından (» CODING STANDARDS) alıntıdır:

  • PHP tepe seviye isim alanını kendine ayırmış olsa da açıkça uyumsuz olmaktan kaçınılmaya ve titiz bir şekilde daha açıklayıcı isimler bulunmaya çalışılır.

  • İşlev isimlerinde sözcükler arasında altçizgi imleri kullanılırken sınıf isimlerinde hörgüçlü ve Pascal yazım tarzlarının ikisi de kullanılır.

  • PHP, eklentilerin küresel betimleyicilerinin önüne eklenti isimlerini getirir (geçmişten kalma bazı istisnalar vardır). Örnekler:

  • Yineleyicilerin ve istisnaların betimleyicilerinin ardına "Iterator" ve "Exception" getirilir. Örnekler:

  • PHP, __ ile başlayan tüm betimleyicileri kendine ayırmıştır. Belgelenmiş sihirli işlevselliği kullanmak dışında __ ile başlayan betimleyiciler kullanmamanızı öneririz. Örnekler:

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top