Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

tidyNode::isHtml

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

tidyNode::isHtmlDüğümün bir eleman düğümü olup olmadığına bakar

Açıklama

public tidyNode::isHtml(): bool

Düğümün, belgenin kök düğümü değil, bir elemanın düğümü olup olmadığına bakar.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Düğüm belgenin kök düğümü değil, bir elemanın düğümü ise true değilse false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.3.24, 7.4.12 Bu işlev, uygun bir davranışa sahip olacak şekilde düzeltildi. Evvelce, hemen hemen her düğümün bir HTML düğümü olduğu bildiriliyordu.

Örnekler

Örnek 1 - Karışık bir HTML belgeden HTML kodunu çıkarmak

<?php

$html
= <<< HTML
<html><head>
<?php echo '<title>Başlık</title>'; ?>
<#
/* JSTE kodu */
alert('Merhaba Dünya');
#>
</head>
<body>

<?php
// PHP code
echo 'merhaba dünya!';
?>

<%
/* ASP kodu */
response.write("Merhaba Dünya!")
%>

<!-- Açıklamalar -->
Merhaba Dünya
</body></html>
HTML dışı
HTML
;


$tidy = tidy_parse_string($html);
$num = 0;

get_nodes($tidy->html());

function
get_nodes($node) {
// Düğüm istenen türde mi?
if($node->isHtml()) {
echo
"\n\n# html node #" . ++$GLOBALS['num'] . "\n";
echo
$node->value;
}

// Düğümün çocukları var mı?
if($node->hasChildren()) {
foreach(
$node->child as $child) {
get_nodes($child);
}
}
}

?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

# html node #1
<html>
<head>
<?php echo '<title>Başlık</title>'; ?><#
 /* JSTE kodu */
 alert('Merhaba Dünya');
#>
<title></title>
</head>
<body>
<?php
 // PHP code
 echo 'hello world!';
?><%
 /* ASP code */
 response.write("Merhaba Dünya!")
%><!-- Açıklamalar -->
Merhaba Dünya HTML dışı
</body>
</html>

# html node #2
<head>
<?php echo '<title>Başlık</title>'; ?><#
 /* JSTE kodu */
 alert('Merhaba Dünya');
#>
<title></title>
</head>


# html node #3
<title></title>


# html node #4
<body>
<?php
 // PHP kodu
 echo 'merhaba dünya!';
?><%
 /* ASP kodu */
 response.write("Merhaba Dünya!")
%><!-- Comments -->
Merhaba Dünya HTML dışı
</body>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top