Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

ReflectionClass::getMethods

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

ReflectionClass::getMethodsYöntemleri dizi olarak döndürür

Açıklama

public ReflectionClass::getMethods(?int $süzgeç = null): array

Sınıfın yöntemlerini bir dizi olarak döndürür.

Bağımsız Değişkenler

süzgeç

Dizinin belirli öznitelikleri içeren yöntemleri içermesini sağlayacak süzgeç.

ReflectionMethod::IS_STATIC, ReflectionMethod::IS_PUBLIC, ReflectionMethod::IS_PROTECTED, ReflectionMethod::IS_PRIVATE, ReflectionMethod::IS_ABSTRACT, ReflectionMethod::IS_FINAL sabitlerinin bitsel VEYAsı; belirtilen özniteliklerden herhangi birini içeren her yöntem döndürülür.

Bilginize: ~ gibi diğer bitsel işlemler beklendiği gibi çalışmayabilir. Örneğin, statik olmayan yöntemlerin tamamını döndürmek mümkün olmaz.

Dönen Değerler

Her yöntemi yansıtan ReflectionMethod nesnelerininin bir dizisi.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 süzgeç artık null olabiliyor.

Örnekler

Örnek 1 - ReflectionClass::getMethods() temel kullanım örneği

<?php
class Apple {
public function
firstMethod() { }
final protected function
secondMethod() { }
private static function
thirdMethod() { }
}

$class = new ReflectionClass('Apple');
$methods = $class->getMethods();
var_dump($methods);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(3) {
 [0]=>
 object(ReflectionMethod)#2 (2) {
  ["name"]=>
  string(11) "firstMethod"
  ["class"]=>
  string(5) "Apple"
 }
 [1]=>
 object(ReflectionMethod)#3 (2) {
  ["name"]=>
  string(12) "secondMethod"
  ["class"]=>
  string(5) "Apple"
 }
 [2]=>
 object(ReflectionMethod)#4 (2) {
  ["name"]=>
  string(11) "thirdMethod"
  ["class"]=>
  string(5) "Apple"
 }
}

Örnek 2 - ReflectionClass::getMethods() ve sonuçların süzülmesi

<?php
class Apple {
public function
firstMethod() { }
final protected function
secondMethod() { }
private static function
thirdMethod() { }
}

$class = new ReflectionClass('Apple');
$methods = $class->getMethods(ReflectionMethod::IS_STATIC | ReflectionMethod::IS_FINAL);
var_dump($methods);
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(2) {
 [0]=>
 object(ReflectionMethod)#2 (2) {
  ["name"]=>
  string(12) "secondMethod"
  ["class"]=>
  string(5) "Apple"
 }
 [1]=>
 object(ReflectionMethod)#3 (2) {
  ["name"]=>
  string(11) "thirdMethod"
  ["class"]=>
  string(5) "Apple"
 }
}

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
5
x_atrix at yahoo dot com
9 years ago
Note, for ReflectionClass::getMethods() not all methods in a final class are final, just the ones that have explicit modifier.
If you want to use an and operator for the filter, here is a simple implementation
<?php
final class Apple {
    public function
publicMethod() { }
    public final function
publicFinalMethod() { }
    protected final function
protectedFinalMethod() { }
    private static function
privateStaticMethod() { }
}

class
MyReflection extends ReflectionClass {
    public function
__construct($argument) {
       
parent::__construct($argument);
    }
   
   
/**
     * (non-PHPdoc)
     * @see ReflectionClass::getMethods()
     */
   
public function getMethods($filter = null, $useAndOperator = true) {
        if (
$useAndOperator !== true) {
            return
parent::getMethods($filter);
        }
       
       
$methods = parent::getMethods($filter);
       
$results = array();
       
        foreach (
$methods as $method) {
            if ((
$method->getModifiers() & $filter) === $filter) {
               
$results[] = $method;
            }
        }
       
        return
$results;
    }
}

$class = new MyReflection('Apple');
$methods = $class->getMethods(ReflectionMethod::IS_FINAL | ReflectionMethod::IS_PUBLIC);
var_dump($methods);

$methods = $class->getMethods(ReflectionMethod::IS_FINAL | ReflectionMethod::IS_PUBLIC, false);
var_dump($methods);
?>

Result:
array(1) {
  [0]=>
  object(ReflectionMethod)#4 (2) {
    ["name"]=>
    string(17) "publicFinalMethod"
    ["class"]=>
    string(5) "Apple"
  }
}

array(3) {
  [0]=>
  &object(ReflectionMethod)#5 (2) {
    ["name"]=>
    string(12) "publicMethod"
    ["class"]=>
    string(5) "Apple"
  }
  [1]=>
  &object(ReflectionMethod)#3 (2) {
    ["name"]=>
    string(17) "publicFinalMethod"
    ["class"]=>
    string(5) "Apple"
  }
  [2]=>
  &object(ReflectionMethod)#6 (2) {
    ["name"]=>
    string(20) "protectedFinalMethod"
    ["class"]=>
    string(5) "Apple"
  }
}
up
5
tom at r dot je
8 years ago
ReflectionClass::getMethods() sorts the methods by class (lowest in the inheritance tree first) then by the order they are defined in the class definition:

<?php
class A {
    public function
method1() {
       
    }
   
    public function
method2() {
       
    }
}

class
B extends A {

    public function
method3() {

    }

    public function
method4() {

    }
}

$class = new ReflectionClass('B');
print_r($class->getMethods());
?>

This will output:

Array
(
    [0] => ReflectionMethod Object
        (
            [name] => method3
            [class] => B
        )

    [1] => ReflectionMethod Object
        (
            [name] => method4
            [class] => B
        )

    [2] => ReflectionMethod Object
        (
            [name] => method1
            [class] => A
        )

    [3] => ReflectionMethod Object
        (
            [name] => method2
            [class] => A
        )

)
up
1
deminy at deminy dot net
11 years ago
Method ReflectionClass::getMethods doesn't work constantly across different versions of PHP. For following code piece

<?php
class Dummy implements Iterator
{
    public function
current () {}
    public function
next () {}
    public function
key () {}
    public function
valid () {}
    public function
rewind () {}
}

$reflection = new ReflectionClass('Dummy');
$aMethods = $reflection->getMethods();
echo
'# of methods: ', count($aMethods), "\n";
?>

, it outputs "# of methods: 10" on PHP 5.2.14 and PHP 5.2.17, including all methods defined in the class itself and in the interface no matter if a method has been implemented or overridden; however, it returns "# of methods: 5" on PHP 5.3.5. Based on some other tests did by my colleagues, I assume it also returns "# of methods: 5" on PHP 5.2.10 and PHP 5.3.6.
To Top