Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

Öntanımlı Sabitler

Aşağıda Süreç Denetim işlevleri tarafından desteklenen sinyaller listelenmiştir. Bu sinyallerin öntanımlı davranışları hakkında bilgi edinmek için signal(7) kılavuz sayfasına bakınız.

Süreç Denetim Sabitleri
WNOHANG (int)
WUNTRACED (int)
SIG_* Sabitleri
SIG_IGN (int)
SIG_DFL (int)
SIG_ERR (int)
SIGHUP (int)
SIGINT (int)
SIGQUIT (int)
SIGILL (int)
SIGTRAP (int)
SIGABRT (int)
SIGIOT (int)
SIGBUS (int)
SIGFPE (int)
SIGKILL (int)
SIGUSR1 (int)
SIGSEGV (int)
SIGUSR2 (int)
SIGPIPE (int)
SIGALRM (int)
SIGTERM (int)
SIGSTKFLT (int)
SIGCLD (int)
SIGCHLD (int)
SIGCONT (int)
SIGSTOP (int)
SIGTSTP (int)
SIGTTIN (int)
SIGTTOU (int)
SIGURG (int)
SIGXCPU (int)
SIGXFSZ (int)
SIGVTALRM (int)
SIGPROF (int)
SIGWINCH (int)
SIGPOLL (int)
SIGIO (int)
SIGPWR (int)
SIGSYS (int)
SIGBABY (int)
SIG_BLOCK (int)
SIG_UNBLOCK (int)
SIG_SETMASK (int)
SI_* Sabitleri
SI_USER (int)
SI_NOINFO (int)
SI_KERNEL (int)
SI_QUEUE (int)
SI_TIMER (int)
SI_MSGGQ (int)
SI_ASYNCIO (int)
SI_SIGIO (int)
SI_TKILL (int)
CLD_* Sabitleri
CLD_EXITED (int)
CLD_KILLED (int)
CLD_DUMPED (int)
CLD_TRAPPED (int)
CLD_STOPPED (int)
CLD_CONTINUED (int)
TRAP_* Sabitleri
TRAP_BRKPT (int)
TRAP_TRACE (int)
POLL_* Sabitleri
POLL_IN (int)
POLL_OUT (int)
POLL_MSG (int)
POLL_ERR (int)
POLL_PRI (int)
POLL_HUP (int)
ILL_* Sabitleri
ILL_ILLOPC (int)
ILL_ILLOPN (int)
ILL_ILLADR (int)
ILL_ILLTRP (int)
ILL_PRVOPC (int)
ILL_PRVREG (int)
ILL_COPROC (int)
ILL_BADSTK (int)
FPE_* Sabitleri
FPE_INTDIV (int)
FPE_INTOVF (int)
FPE_FLTDIV (int)
FPE_FLTOVF (int)
FPE_FLTUND (int)
FPE_FLTRES (int)
FPE_FLTINV (int)
FPE_FLTSUB (int)
SEGV_* Sabitleri
SEGV_MAPERR (int)
SEGV_ACCERR (int)
BUS_* Sabitleri
BUS_ADRALN (int)
BUS_ADRERR (int)
BUS_OBJERR (int)
CLONE_* Sabitleri
CLONE_NEWNS (int)
PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
CLONE_NEWIPC (int)
PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
CLONE_NEWUTS (int)
PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
CLONE_NEWNET (int)
PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
CLONE_NEWPID (int)
PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
CLONE_NEWUSER (int)
PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
CLONE_NEWCGROUP (int)
PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanılabilir.
PRIO_* constants
PRIO_PGRP (int)
PRIO_USER (int)
PRIO_PROCESS (int)
PRIO_DARWIN_BG (int)
PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.
PRIO_DARWIN_THREAD (int)
PHP 8.1.0 ve sonrasında kullanılabilir.
add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
7
coder dot ua at gmail dot com
8 years ago
You should see all signals and their codes in your system using: kill -l
In my Debian GNU/Linux 7.6 (wheezy):

1) SIGHUP       2) SIGINT       3) SIGQUIT      4) SIGILL       5) SIGTRAP
6) SIGABRT      7) SIGBUS       8) SIGFPE       9) SIGKILL     10) SIGUSR1
11) SIGSEGV     12) SIGUSR2     13) SIGPIPE     14) SIGALRM     15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT   17) SIGCHLD     18) SIGCONT     19) SIGSTOP     20) SIGTSTP
21) SIGTTIN     22) SIGTTOU     23) SIGURG      24) SIGXCPU     25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM   27) SIGPROF     28) SIGWINCH    29) SIGIO       30) SIGPWR
31) SIGSYS      34) SIGRTMIN    35) SIGRTMIN+1  36) SIGRTMIN+2  37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4  39) SIGRTMIN+5  40) SIGRTMIN+6  41) SIGRTMIN+7  42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9  44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9  56) SIGRTMAX-8  57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6  59) SIGRTMAX-5  60) SIGRTMAX-4  61) SIGRTMAX-3  62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1  64) SIGRTMAX
up
3
eclecticrob at gmail dot com
11 years ago
On OS X, the values of the constants are:

SIGHUP = 1
SIGINT = 2
SIGQUIT = 3
SIGILL = 4
SIGTRAP = 5
SIGABRT = 6
SIGIOT = 6
SIGBUS = 10
SIGFPE = 8
SIGUSR1 = 30
SIGSEGV = 11
SIGUSR2 = 31
SIGPIPE = 13
SIGALRM = 14
SIGTERM = 15
SIGSTKFLT not defined
SIGCLD not defined
SIGCHLD = 20
SIGCONT = 19
SIGTSTP = 18
SIGTTIN = 21
SIGTTOU = 22
SIGURG = 16
SIGXCPU = 24
SIGXFSZ = 25
SIGVTALRM = 26
SIGPROF = 27
SIGWINCH = 28
SIGPOLL not defined
SIGIO = 23
SIGPWR not defined
SIGSYS = 12
SIGBABY = 12
SIG_BLOCK = 1
SIG_UNBLOCK = 2
SIG_SETMASK = 3
up
-1
eclecticrob at gmail dot com
11 years ago
On RedHat, the values of the constants are:

Signal SIGHUP = 1
Signal SIGINT = 2
Signal SIGQUIT = 3
Signal SIGILL = 4
Signal SIGTRAP = 5
Signal SIGABRT = 6
Signal SIGIOT = 6
Signal SIGBUS = 7
Signal SIGFPE = 8
Signal SIGUSR1 = 10
Signal SIGSEGV = 11
Signal SIGUSR2 = 12
Signal SIGPIPE = 13
Signal SIGALRM = 14
Signal SIGTERM = 15
Signal SIGSTKFLT = 16
Signal SIGCLD = 17
Signal SIGCHLD = 17
Signal SIGCONT = 18
Signal SIGTSTP = 20
Signal SIGTTIN = 21
Signal SIGTTOU = 22
Signal SIGURG = 23
Signal SIGXCPU = 24
Signal SIGXFSZ = 25
Signal SIGVTALRM = 26
Signal SIGPROF = 27
Signal SIGWINCH = 28
Signal SIGPOLL = 29
Signal SIGIO = 29
Signal SIGPWR = 30
Signal SIGSYS = 31
Signal SIGBABY = 31
Signal SIG_BLOCK = 0
Signal SIG_UNBLOCK = 1
Signal SIG_SETMASK = 2
To Top