PHP 8.1.20 Released!

Öntanımlı Sabitler

Aşağıdaki sabitler PHP çekirdeğinin parçası olarak daima kullanılabilir durumdadır.

PASSWORD_BCRYPT (string)

CRYPT_BLOWFISH algoritması ile yeni bir parola aşı üretmekte kullanılır.

Bu daima, "$2y$" crypt() biçemi kullanılan 60 karakterlik bir aş ile sonuçlanır.

Desteklenen seçenekler:

 • salt (string) - Parola aşlanırken kullanmak üzere elle bir tuz sağlamak için kullanılır. Bunun bir tuzun otomatik olarak oluşturulmasını geçersiz kılıp önleyeceği unutulmamalıdır.

  Belirtilmezse, aşlanan her parola için password_hash() tarafından rasgele bir tuz üretilir. Bu amaçlanan çalışma kipidir.

  Uyarı

  PHP 7.0.0 ve sonrasında salt seçeneğinin kullanımı önerilmemektedir. Artık öntanımlı olarak üretilen tuzun kullanımı öneriliyor.

 • cost (int) - Kullanılması gereken algoritmik maliyeti belirtir. Bu değerin örnekleri crypt() işlevinde bulunabilir.

  Belirtilmezse, 10 öntanımlı değeri kullanılır. Bu iyi bir temel maliyettir, ancak donanımınıza bağlı olarak arttırılabilir.

PASSWORD_ARGON2I (string)

Argon2i algoritması ile yeni bir parola aşı üretmekte kullanılır.

Desteklenen seçenekler:

 • memory_cost (int) - Argon2 aşını hesaplamakta kullanılabilecek kilobibayt cinsinden azami bellek. PASSWORD_ARGON2_DEFAULT_MEMORY_COST öntanımlıdır.

 • time_cost (int) - Argon2 aşını hesaplamak için gerekebilecek azami süre. PASSWORD_ARGON2_DEFAULT_TIME_COST öntanımlıdır.

 • threads (int) - Argon2 aşını hesaplamak için kullanılacak evre sayısı. PASSWORD_ARGON2_DEFAULT_THREADS öntanımlıdır.

PHP 7.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.

PASSWORD_ARGON2ID (string)

Argon2id algoritması ile yeni bir parola aşı üretmekte kullanılır. PASSWORD_ARGON2I için gereken seçenekler kullanılır.

PHP 7.3.0 ve sonrasında kullanılabilir.

PASSWORD_ARGON2_DEFAULT_MEMORY_COST (int)

Bir aş hesaplamaya çalışılırken kullanılacak bayt cinsinden öntanımlı bellek miktarı.

PHP 7.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.

PASSWORD_ARGON2_DEFAULT_TIME_COST (int)

Bir aş hesaplamaya çalışılırken kullanılacak öntanımlı süre.

PHP 7.2.0 ve sonrasında kullanılabilir.

PASSWORD_ARGON2_DEFAULT_THREADS (int)

Argon2lib tarafından kullanılacak öntanımlı evre sayısı. libsodium eklentisi ile kullanılamaz.

Available as of PHP 7.2.0.

PASSWORD_DEFAULT (mixed)

Bir algoritma sağlanmazsa aşlama için kullanılacak öntanımlı algoritma. Desteklenebilecek daha yeni ve daha güçlü algoritmalar çıktıkça PHP'nin yeni sürümlerinde öntanımlı algoritma değişebilir.

Bu sabit, PHP'ye yeni ve daha güçlü algoritmalar eklendikçe zamanla değişmek üzere tasarlanmıştır. Bu sebeple, bu sabitin kullanımından kaynaklanan sonucun uzunluğu zamanla değişebilir. Bu bakımdan, sonucun 60 karakterden fazla genişleyebilen bir veritabanı sütununda saklanması önerilir (255 önerilen genişliktir).

Bu sabit için değerler:

 • PHP 5.5.0 - PASSWORD_BCRYPT

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.4.0 Parola algoritma kimlikleri (PASSWORD_BCRYPT, PASSWORD_ARGON2I, PASSWORD_ARGON2ID ve PASSWORD_DEFAULT) artık dizge olabiliyor. Evvelce tamsayılar kullanılırdı.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top