PHP 8.1.20 Released!

Giriş

Bu eklenti, simetrik ve asimetrik şifreleme ve şifre çözme, PBKDF2, PKCS7, PKCS12, X509 ve diğer kripto işlemleri için » OpenSSL kitaplığının işlevlerini sağlar. Buna ek olarak TLS akışlarının uygulanmasını sağlar.

OpenSSL, bu modülün şu anda desteklemediği birçok özellik sunar. Bunlardan bazıları gelecekte eklenebilir.

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
gramo dot gnu at gmail dot com
2 years ago
It is also well accepted the spanish word "codificar" and  "decodificar" as translation of "encrypt" an "decrypt"

English - Spanish
encrypt - cifrar, codificar
encryption - cifrado, codificado
decryp - descifrar, decodificar
decryption - descifrado, decodificado

Please avoid the erroneous word "encriptar" / "desencriptar"
up
0
peugnet at mail dot com
5 years ago
There is a translation error in the spanish version.
The word "encrypt" should translate "cifrar", not "encriptar"
and "decrypt" should translate "cifrar", not "desencriptar".

Here the correct translations:
english - spanish

encrypt - cifrar
encryption - cifrado
decryp - descifrar
decryption - descifrado
To Top