PHP 8.1.20 Released!

Giriş

Uyarı

Bu özelliğin kullanımı PHP 7.1.0'dan beri ÖNERİLMEMEKTEDİR ve PHP 7.2.0'da tamamen KALDIRILMIŞTIR.

Bu özelliğin yerine kulllanılabilecekler:

Bilginize:

PHP 7.2.0 itibariyle, bu eklenti » PECL deposuna taşınmış olup artık PHP kaynak paketinde dağıtılmamaktatır.

Bu eklenti, mcrypt kütüphanesi için bir arayüzdür. Mcrypt eklentisi, CBC, OFB, CFB ve ECB şifre kiplerinde DES, TripleDES, Blowfish (öntanımlı), 3-WAY, SAFER-SK64, SAFER-SK128, TWOFISH, TEA, RC2 ve GOST gibi bir çok algoritma çeşidini desteklemektedir. Ayrıca, özgür olmadığı düşünülen RC6 ve IDEA da desteklenmektedir. CFB/OFB öntanımlı olarak 8 bittir.

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-31
info at neutrosolutions dot com
6 years ago
On AWS Amazon Linux if you are using php 7.0.X version
then please use this command to install mcrypt library.

[ec2-user@12.123.123.123 ~] sudo yum install php70-mcrypt
To Top