PHP 8.1.20 Released!

PECL eklentilerinin PHP içinde statik olarak derlenmesi

Bazen bir PECL eklentisini PHP çalıştırılabilirinin içinde statik olarak derlemeniz gerekebilir. Bunu yapmak için eklentiyi /php/kaynak/dizininiz/ext/ dizinine yerleştirmeniz ve PHP kaynak paketinin configure betiğini yeniden çalıştırmanız gerekir.

$ cd /php/kaynak/dizininiz/ext
$ pecl download eklenti
$ gzip -d < eklenti.tgz | tar -xvf -
$ mv eklenti-x.x.x eklenti

Bu işlemin sonucunda eklenti şöyle bir dizinin altına yerleştirilmiş olacaktır:


/php/kaynak/dizininiz/ext/eklenti

Artık PHP kaynak paketinin configure betiğini yeniden oluşturup PHP'yi her zamanki gibi derleyebilirsiniz:


$ cd /php/kaynak/dizininiz/
$ rm configure
$ ./buildconf --force
$ ./configure --help
$ ./configure --with-eklenti --enable-baskabireklenti --with-filanca
$ make
$ make install

Bilginize: buildconf betiğini çalıştırabilmek için autoconf 2.13 ve automake 1.4+ paketlerinin sisteminizde kurulu olması gerekir (daha yeni autoconf sürümleri de çalışır ama onlar desteklenmemektedir).

--enable-eklenti seçeneğinin mi yoksa --with-eklenti seçeneğinin mi kullanılacağı eklentiye bağlıdır. Genellikle harici kütüphanelere ihtiyacı olmayan eklentiler --enable seçeneğini kullanırlar. Hangisinin kullanılacağından emin olmak için buildconf'tan sonra şunu çalıştırın:


$ ./configure --help | grep eklenti

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
5
anthon at piwik dot org
10 years ago
Some extensions cannot be statically linked (e.g., xdebug).
To Top