Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

soundex

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

soundexBir dizgenin sestek anahtarını hesaplar

Açıklama

soundex(string $dizge): string

dizge dizgesinin sestek (soundex) anahtarını hesaplar.

Sestek anahtarlarının özelliği aynı sesletime sahip sözcüklerin benzer sestek anahtarları üretmesi özelliğine dayanır. Böylece sesletimini bildiğiniz ama nasıl yazıldığını bilmediğiniz sözcükleri veritabanlarında arayabilirsiniz.

Bu kısmen Donald Knuth'un "The Art Of Computer Programming, vol. 3: Sorting And Searching", Addison-Wesley (1973), pp. 391-392'de açıkladığı bir soundex işlevine dayanır.

Bağımsız Değişkenler

dizge

Girdi dizgesi.

Dönen Değerler

Sestek anahtarını 4 karakterli bir dizge olarak döndürür. dizge en azından bir harf içeriyorsa dönen dizge bir harf ile başlar. Aksi takdirde "0000" döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0 Bu sürümden önce, işlev boş dizge ile çağrıldığında belli bir sebep olmaksızın false dönerdi.

Örnekler

Örnek 1 - soundex() örnekleri

<?php
soundex
("Euler") == soundex("Ellery"); // E460
soundex("Gauss") == soundex("Ghosh"); // G200
soundex("Hilbert") == soundex("Heilbronn"); // H416
soundex("Knuth") == soundex("Kant"); // K530
soundex("Lloyd") == soundex("Ladd"); // L300
soundex("Lukasiewicz") == soundex("Lissajous"); // L222
?>

Ayrıca Bakınız

  • levenshtein() - İki dizge arasındaki Levenştayn mesafesini hesaplar
  • metaphone() - Bir dizgenin metafon anahtarını hesaplar
  • similar_text() - İki dizge arasındaki benzerliği hesaplar

add a note

User Contributed Notes 20 notes

up
21
nicolas dot zimmer at einfachmarke dot de
14 years ago
Since soundex() does not produce optimal results for German language
we have written a function to implement the so called Kölner Phonetik
(Cologne Phonetic).

Please find the code below in the hope it might be useful:

<?php
/**
* A function for retrieving the Kölner Phonetik value of a string
*
* As described at http://de.wikipedia.org/wiki/Kölner_Phonetik
* Based on Hans Joachim Postel: Die Kölner Phonetik.
* Ein Verfahren zur Identifizierung von Personennamen auf der
* Grundlage der Gestaltanalyse.
* in: IBM-Nachrichten, 19. Jahrgang, 1969, S. 925-931
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
* GNU General Public License for more details.
*
* @package phonetics
* @version 1.0
* @link http://www.einfachmarke.de
* @license GPL 3.0 <http://www.gnu.org/licenses/>
* @copyright  2008 by einfachmarke.de
* @author Nicolas Zimmer <nicolas dot zimmer at einfachmarke.de>
*/

function cologne_phon($word){
   
 
/**
  * @param  string  $word string to be analyzed
  * @return string  $value represents the Kölner Phonetik value
  * @access public
  */
 
    //prepare for processing
   
$word=strtolower($word);
   
$substitution=array(
           
"ä"=>"a",
           
"ö"=>"o",
           
"ü"=>"u",
           
"ß"=>"ss",
           
"ph"=>"f"
           
);

    foreach (
$substitution as $letter=>$substitution) {
       
$word=str_replace($letter,$substitution,$word);
    }
   
   
$len=strlen($word);
   
   
//Rule for exeptions
   
$exceptionsLeading=array(
   
4=>array("ca","ch","ck","cl","co","cq","cu","cx"),
   
8=>array("dc","ds","dz","tc","ts","tz")
    );
   
   
$exceptionsFollowing=array("sc","zc","cx","kx","qx");
   
   
//Table for coding
   
$codingTable=array(
   
0=>array("a","e","i","j","o","u","y"),
   
1=>array("b","p"),
   
2=>array("d","t"),
   
3=>array("f","v","w"),
   
4=>array("c","g","k","q"),
   
48=>array("x"),
   
5=>array("l"),
   
6=>array("m","n"),
   
7=>array("r"),
   
8=>array("c","s","z"),
    );
   
    for (
$i=0;$i<$len;$i++){
       
$value[$i]="";
       
       
//Exceptions
       
if ($i==0 AND $word[$i].$word[$i+1]=="cr") $value[$i]=4;
       
        foreach (
$exceptionsLeading as $code=>$letters) {
            if (
in_array($word[$i].$word[$i+1],$letters)){

                   
$value[$i]=$code;

}                }
       
        if (
$i!=0 AND (in_array($word[$i-1].$word[$i],
$exceptionsFollowing))) {

           
value[$i]=8;       

}               
       
       
//Normal encoding
       
if ($value[$i]==""){
                foreach (
$codingTable as $code=>$letters) {
                    if (
in_array($word[$i],$letters))$value[$i]=$code;
                }
            }
        }
   
   
//delete double values
   
$len=count($value);
   
    for (
$i=1;$i<$len;$i++){
        if (
$value[$i]==$value[$i-1]) $value[$i]="";
    }
   
   
//delete vocals
   
for ($i=1;$i>$len;$i++){//omitting first characer code and h
       
if ($value[$i]==0) $value[$i]="";
    }
   
   
   
$value=array_filter($value);
   
$value=implode("",$value);
   
    return
$value;
   
}

?>
up
16
Dirk Hoeschen - Feenders de
9 years ago
I made some improvements to the "Cologne Phonetic" function of niclas zimmer. Key and value of the arrays are inverted to uses simple arrays instead of multidimensional arrays. Therefore all loops and iterations are not longer necessary to find the matching value  for a char.
I put the function into a static class and moved the array declarations outside the function.

The result is more reliable and five times faster than the original.

<?php  
class CologneHash() {

    static
$eLeading = array("ca" => 4, "ch" => 4, "ck" => 4, "cl" => 4, "co" => 4, "cq" => 4, "cu" => 4, "cx" => 4, "dc" => 8, "ds" => 8, "dz" => 8, "tc" => 8, "ts" => 8, "tz" => 8);

    static
$eFollow = array("sc", "zc", "cx", "kx", "qx");

    static
$codingTable = array("a" => 0, "e" => 0, "i" => 0, "j" => 0, "o" => 0, "u" => 0, "y" => 0,
       
"b" => 1, "p" => 1, "d" => 2, "t" => 2, "f" => 3, "v" => 3, "w" => 3, "c" => 4, "g" => 4, "k" => 4, "q" => 4,
       
"x" => 48, "l" => 5, "m" => 6, "n" => 6, "r" => 7, "c" => 8, "s" => 8, "z" => 8);

    public static function
getCologneHash($word)
    {
        if (empty(
$word)) return false;
       
$len = strlen($word);

        for (
$i = 0; $i < $len; $i++) {
           
$value[$i] = "";

           
//Exceptions
           
if ($i == 0 && $word[$i] . $word[$i + 1] == "cr") {
               
$value[$i] = 4;
            }

            if (isset(
$word[$i + 1]) && isset(self::$eLeading[$word[$i] . $word[$i + 1]])) {
               
$value[$i] = self::$eLeading[$word[$i] . $word[$i + 1]];
            }

            if (
$i != 0 && (in_array($word[$i - 1] . $word[$i], self::$eFollow))) {
               
$value[$i] = 8;
            }

           
// normal encoding
           
if ($value[$i]=="") {
                if (isset(
self::$codingTable[$word[$i]])) {
                   
$value[$i] = self::$codingTable[$word[$i]];
                }
            }
        }

       
// delete double values
       
$len = count($value);

        for (
$i = 1; $i < $len; $i++) {
            if (
$value[$i] == $value[$i - 1]) {
               
$value[$i] = "";
            }
        }

       
// delete vocals
       
for ($i = 1; $i > $len; $i++) {
           
// omitting first characer code and h
           
if ($value[$i] == 0) {
               
$value[$i] = "";
            }
        }

       
$value = array_filter($value);
       
$value = implode("", $value);

        return
$value;
    }

}
?>
up
8
synnus at gmail dot com
7 years ago
<?php
// https://github.com/Fruneau/Fruneau.github.io/blob/master/assets/soundex_fr.php
// http://blog.mymind.fr/blog/2007/03/15/soundex-francais/
function soundex_fr($sIn){
    static
$convVIn, $convVOut, $convGuIn, $convGuOut, $accents;
    if (!isset(
$convGuIn)) {
       
$accents = array('É' => 'E', 'È' => 'E', 'Ë' => 'E', 'Ê' => 'E',
                   
'Á' => 'A', 'À' => 'A', 'Ä' => 'A', 'Â' => 'A', 'Å' => 'A', 'Ã' => 'A',
                   
'Ï' => 'I', 'Î' => 'I', 'Ì' => 'I', 'Í' => 'I',
                   
'Ô' => 'O', 'Ö' => 'O', 'Ò' => 'O', 'Ó' => 'O', 'Õ' => 'O', 'Ø' => 'O',
                   
'Ú' => 'U', 'Ù' => 'U', 'Û' => 'U', 'Ü' => 'U',
                   
'Ç' => 'C', 'Ñ' => 'N', 'Ç' => 'S', '¿' => 'E',
                   
'é' => 'e', 'è' => 'e', 'ë' => 'e', 'ê' => 'e',
                   
'á' => 'a', 'à' => 'a', 'ä' => 'a', 'â' => 'a', 'å' => 'a', 'ã' => 'a',
                   
'ï' => 'i', 'î' => 'i', 'ì' => 'i', 'í' => 'i',
                   
'ô' => 'o', 'ö' => 'o', 'ò' => 'o', 'ó' => 'o', 'õ' => 'o', 'ø' => 'o',
                   
'ú' => 'u', 'ù' => 'u', 'û' => 'u', 'ü' => 'u',
                   
'ç' => 'c', 'ñ' => 'n');
       
$convGuIn  = array( 'GUI', 'GUE', 'GA', 'GO', 'GU', 'SCI', 'SCE', 'SC', 'CA', 'CO',
                           
'CU', 'QU', 'Q', 'CC', 'CK', 'G', 'ST', 'PH');
       
$convGuOut = array( 'KI', 'KE', 'KA', 'KO', 'K', 'SI', 'SE', 'SK', 'KA', 'KO',
                           
'KU', 'K', 'K', 'K', 'K', 'J', 'T', 'F');
       
$convVIn   = array( '/E?(AU)/', '/([EA])?[UI]([NM])([^EAIOUY]|$)/', '/[AE]O?[NM]([^AEIOUY]|$)/',
                           
'/[EA][IY]([NM]?[^NM]|$)/', '/(^|[^OEUIA])(OEU|OE|EU)([^OEUIA]|$)/', '/OI/',
                           
'/(ILLE?|I)/', '/O(U|W)/', '/O[NM]($|[^EAOUIY])/', '/(SC|S|C)H/',
                           
'/([^AEIOUY1])[^AEIOUYLKTPNR]([UAO])([^AEIOUY])/', '/([^AEIOUY]|^)([AUO])[^AEIOUYLKTP]([^AEIOUY1])/', '/^KN/',
                           
'/^PF/', '/C([^AEIOUY]|$)/''/E(Z|R)$/',
                           
'/C/', '/Z$/', '/(?<!^)Z+/', '/H/', '/W/');
       
$convVOut  = array( 'O', '1\3', 'A\1',
                           
'E\1', '\1E\3', 'O',
                           
'Y', 'U', 'O\1', '9',
                           
'\1\2\3', '\1\2\3', 'N',
                           
'F', 'K\1', 'E',
                           
'S', 'SE', 'S', '', 'V');
    }

    if (
$sIn === '' ) return '    ';
   
$sIn = strtr( $sIn, $accents);
   
$sIn = strtoupper( $sIn );
   
$sIn = preg_replace( '`[^A-Z]`', '', $sIn );
    if (
strlen( $sIn ) === 1 ) return $sIn . '   ';
   
$sIn = str_replace( $convGuIn, $convGuOut, $sIn );
   
$sIn = preg_replace( '`(.)\1`', '$1', $sIn );
   
$sIn = preg_replace( $convVIn, $convVOut, $sIn);
   
$sIn = preg_replace( '`L?[TDX]?S?$`', '', $sIn );
   
$sIn = preg_replace( '`(?!^)Y([^AEOU]|$)`', '\1', $sIn);
   
$sIn = preg_replace( '`(?!^)[EA]`', '', $sIn);
    return
substr( $sIn . '    ', 0, 4);
}
?>
up
3
cap at capsi dot cx
23 years ago
soundex() unfortunately is very sensitive about the first character. It is not possible to use it and have Clansy and Klansy return the same value. If you want to do a phonetic search on such names you will still need to write a routine to evaluate C452 as being similar to K452.
up
4
dcallaghan at linuxmail dot org
20 years ago
Although the standard soundex string is 4 characters long, and this is what's returned by the php function, some database programs return an arbitrary number of strings. MySQL, for instance.

The MySQL documentation covers this, recommending that you may wish to use substring to output the standard 4 characters. Let's take 'Dostoyevski' as an example.

select soundex("Dostoyevski")
returns D2312
select substring(soundex("Dostoyevski"), 1, 4);
returns D231

PHP will return the value as 'D231'

So, to use the soundex function to generate a WHERE parameter in a MySQL SELECT statement, you might try this:
$s = soundex('Dostoyevski');
SELECT * FROM authors WHERE substring(soundex(lastname), 1 , 4) = "' . $s  . '"';

Or, if you want to bypass the php function
$result = mysql_query("select soundex('Dostoyevski')");
$s = mysql_result($result, 0, 0);
up
3
witold4249 at rogers dot com
21 years ago
A MUCH easier way to check for similarity between words and avoid the problems that come up with Klancy/Clancy would be to simply add any letter infront of the string

ie:  OKlancy/OClancy
up
2
justin at NO dot blukrew dot SPAM dot com
18 years ago
I originally looked at soundex() because I wanted to compare how individual letters sounded. So, when pronouncing a string of generated characters it would be easy to to distinguish them from eachother.  (ie, TGDE is hard to distinguish, whereas RFQA is easier to understand). The goal was to generate IDs that could be easily understood with a high degree of accuracy over a radio of varying quality. I quickly figured out that soundex and metaphone wouldn't do this (they work for words), so I wrote the following to help out. The ID generation function iteratively calls chrSoundAlike() to compare each new character with the preceeding characters. I'd be interested in recieving any feedback on this. Thanks.

<?php
function chrSoundAlike($char1, $char2, $opts = FALSE) {
   
$char1 = strtoupper($char1);
   
$char2 = strtoupper($char2);
   
$opts  = strtoupper($opts);

   
// Setup the sets of characters that sound alike.
    // (Options: include numbers, include W, include both, or default is none of those.)
   
switch ($opts) {
    case
'NUMBERS':
       
$sets = array(0 => array('A', 'J', 'K'),
                     
1 => array('B', 'C', 'D', 'E', 'G', 'P', 'T', 'V', 'Z', '3'),
                     
2 => array('F', 'S', 'X'),
                     
3 => array('I', 'Y'),
                     
4 => array('M', 'N'),
                     
5 => array('Q', 'U', 'W'));
        break;

    case
'STRICT':
       
$sets = array(0 => array('A', 'J', 'K'),
                     
1 => array('B', 'C', 'D', 'E', 'G', 'P', 'T', 'V', 'Z'),
                     
2 => array('F', 'S', 'X'),
                     
3 => array('I', 'Y'),
                     
4 => array('M', 'N'),
                     
5 => array('Q', 'U', 'W'));
        break;
       
    case
'BOTH':
       
$sets = array(0 => array('A', 'J', 'K'),
                     
1 => array('B', 'C', 'D', 'E', 'G', 'P', 'T', 'V', 'Z', '3'),
                     
2 => array('F', 'S', 'X'),
                     
3 => array('I', 'Y'),
                     
4 => array('M', 'N'),
                     
5 => array('Q', 'U', 'W'));
        break;

    default:
       
$sets = array(0 => array('A', 'J', 'K'),
                     
1 => array('B', 'C', 'D', 'E', 'G', 'P', 'T', 'V', 'Z'),
                     
2 => array('F', 'S', 'X'),
                     
3 => array('I', 'Y'),
                     
4 => array('M', 'N'),
                     
5 => array('Q', 'U'));
        break;
    }
   
   
// See if $char1 is in a set.
   
$matchset = array();
    for (
$i = 0; $i < count($sets); $i++) {
        if (
in_array($char1, $sets[$i])) {
           
$matchset = $sets[$i];
        }
    }

   
// IF char2 is in the same set as char1, or if char1 and char2 and the same, then return true.
   
if (in_array($char2, $matchset) OR $char1 == $char2) {
        return
TRUE;
    } else {
        return
FALSE;
    }
}
?>
up
3
administrator at zinious dot com
21 years ago
I wrote this function a long time ago in CGI-perl and then translated (if you can call it that) into PHP.  A little clunky to say the least, but should handle true soundex specs 100%:

// ---begin code---

function MakeSoundEx($stringtomakesoundexof)
{
    $temp_Name = $stringtomakesoundexof;
    $SoundKey1 = "BPFV";
    $SoundKey2 = "CSKGJQXZ";
    $SoundKey3 = "DT";
    $SoundKey4 = "L";
    $SoundKey5 = "MN";
    $SoundKey6 = "R";
    $SoundKey7 = "AEHIOUWY";

        $temp_Name = strtoupper($temp_Name);
    $temp_Last = "";
    $temp_Soundex = substr($temp_Name, 0, 1);

    $n = 1;
    for ($i = 0; $i < strlen($SoundKey1); $i++)
    {
            if ($temp_Soundex == substr($SoundKey1, i - 1, 1))
        {
            $temp_Last = "1";
            }
    }
    for ($i = 0; $i < strlen($SoundKey2); $i++)
    {
            if ($temp_Soundex == substr($SoundKey2, i - 1, 1))
        {
            $temp_Last = "2";
            }
    }
    for ($i = 0; $i < strlen($SoundKey3); $i++)
    {
            if ($temp_Soundex == substr($SoundKey3, i - 1, 1))
        {
            $temp_Last = "3";
            }
    }
    for ($i = 0; $i < strlen($SoundKey4); $i++)
    {
            if ($temp_Soundex == substr($SoundKey4, i - 1, 1))
        {
            $temp_Last = "4";
            }
    }
    for ($i = 0; $i < strlen($SoundKey5); $i++)
    {
            if ($temp_Soundex == substr($SoundKey5, i - 1, 1))
        {
            $temp_Last = "5";
            }
    }
    for ($i = 0; $i < strlen($SoundKey6); $i++)
    {
            if ($temp_Soundex == substr($SoundKey6, i - 1, 1))
        {
            $temp_Last = "6";
            }
    }
    for ($i = 0; $i < strlen($SoundKey6); $i++)
    {
            if ($temp_Soundex == substr($SoundKey6, i - 1, 1))
        {
            $temp_Last = "";
            }
    }

    for ($n = 1; $n < strlen($temp_Name); $n++)
    {
        if (strlen($temp_Soundex) < 4)
        {
            for ($i = 0; $i < strlen($SoundKey1); $i++)
            {
                if (substr($temp_Name, $n - 1, 1) == substr($SoundKey1, $i - 1, 1) && $temp_Last != "1")
                {
                    $temp_Soundex = $temp_Soundex."1";
                    $temp_Last = "1";
                }
            }
            for ($i = 0; $i < strlen($SoundKey2); $i++)
            {
                if (substr($temp_Name, $n - 1, 1) == substr($SoundKey2, $i - 1, 1) && $temp_Last != "2")
                {
                    $temp_Soundex = $temp_Soundex."2";
                    $temp_Last = "2";
                }
            }
            for ($i = 0; $i < strlen($SoundKey3); $i++)
            {
                if (substr($temp_Name, $n - 1, 1) == substr($SoundKey3, $i - 1, 1) && $temp_Last != "3")
                {
                    $temp_Soundex = $temp_Soundex."3";
                    $temp_Last = "3";
                }
            }
            for ($i = 0; $i < strlen($SoundKey4); $i++)
            {
                if (substr($temp_Name, $n - 1, 1) == substr($SoundKey4, $i - 1, 1) && $temp_Last != "4")
                {
                    $temp_Soundex = $temp_Soundex."4";
                    $temp_Last = "4";
                }
            }
            for ($i = 0; $i < strlen($SoundKey5); $i++)
            {
                if (substr($temp_Name, $n - 1, 1) == substr($SoundKey5, $i - 1, 1) && $temp_Last != "5")
                {
                    $temp_Soundex = $temp_Soundex."5";
                    $temp_Last = "5";
                }
            }
            for ($i = 0; $i < strlen($SoundKey6); $i++)
            {
                if (substr($temp_Name, $n - 1, 1) == substr($SoundKey6, $i - 1, 1) && $temp_Last != "6")
                {
                    $temp_Soundex = $temp_Soundex."6";
                    $temp_Last = "6";
                }
            }
            for ($i = 0; $i < strlen($SoundKey7); $i++)
            {
                if (substr($temp_Name, $n - 1, 1) == substr($SoundKey7, $i - 1, 1))
                {
                    $temp_Last = "";
                }
            }
        }
    }

    while (strlen($temp_Soundex) < 4)
    {
        $temp_Soundex = $temp_Soundex."0";
    }

    return $temp_Soundex;
}

// --- end code---
up
1
crchafer-php at c2se dot com
17 years ago
Rewritten, maybe -- but the algorithm has some obvious
optimisations which can be done, for example...

        function text__soundex( $text ) {
                $k = ' 123 12  22455 12623 1 2 2';
                $nl = strlen( $tN = strtoupper( $text ) );
                $p = trim( $k{ ord( $tS = $tN{0} ) - 65 } );
                for( $n = 1; $n < $nl; ++$n )
                        if( ( $l = trim( $k{ ord( $tN{ $n } ) - 65 } ) ) != $p )
                                $tS .= ( $p = $l );
                return substr( $tS . '000', 0, 4 );
        }

// Notes:
// $k is the $key, essentially $SoundKey inverted
// $tN is the uppercase of the text to be optimised
// $tS is the partaully generated output
// $l is the current letter, $p the previous
// $n and $nl are iteration indicies
// 65 is ord('A'), precalculated for speed
// none ascii letters are not supported
// watch the brackets, quite a mixture here

(Code has suffered only basic tests, though it appears to
match the output of PHP's soundex(), speed untested --
though this should be /much/ faster than a4_perfect's
rewrite due to the removal of most loops and compares.)

C
2005-09-13
up
2
fie at myrealbox dot com
20 years ago
administrator at zinious dot com:

Sorry but your code wasnt soundex compliant
here were my results with your code, my code, and the default..

string: rest
R620 perform administrator's function 0.009452
R230 perform cg's function 0.001779
R230 perform default soundex function 9.4999999999956E-005

string: reset
R620 perform administrator's function 0.0055900000000001
R230 perform cg's function 0.00091799999999997
R230 perform default soundex function 0.00010600000000005

i dunno why the default, every once in a while, will for some reason be 9.xxx. very odd i think..
my code is at the bottom.. these tests were before the soundex modification as i discribe below..
btw for all the original specs on the soundex algorithm goto
http://www.star-shine.net/~functionifelse/GFD/?word=soundex

dalibor dot toth at podravka dot hr:

yes it is perhaps sad that it gives you the same code,
even metaphone has that problem..
but one might not want to be so accurate.. if somone
is on search engine.. lets call it shmoogle looking
for "php array reset" and search for "php array rest"
then shmoogle might return stuff about beds and such..
(if they were all stupid and didnt use the first words
as more important) so anyways shmoogle might need it to
be less accurate in such cases.. but nonetheless..
my fix for this is to add the number of syllables at the end of the string making it 5 characters long..
this would work as fallows..

code at: http://star-shine.net/~functionifelse/cg_soundex.php

or if you wanted to just use the default soundex function

$str = soundex($str).cg_sylc($str);

revolutionary more or less.. problly less...
This function is only meant for one word though.. i'd like to see someone
modify it to use split and run it through a loop to get each words cg_soundex
that'll be fun ;)
i would also like to sujest to the php zend apache kinda people who make php
to add an optional additional variable the user can specify as fallows

soundex("string",SYL);

which would return the number of syllables at the end of the string
highly accurate sound testing woo! also you could add VOW for vowels
and CONS for consonant or whatever else someone would want..
but i really think the number of syllables will be pleanty efficiant.
umm.. if this helps anyone your welcome.. ummm.. good luck in all
your php adventures.. oh... and the final results

syllables
1 rest
2 reset
metaphone
RST rest
RST reset
soundex
R230 rest
R230 reset

string: rest
R2301 perform cg's function 0.00211
R230 perform default soundex function 0.00011299999999997

string: reset
R2302 perform cg's function 0.001691
R230 perform default soundex function 0.00010399999999999

the default function is a tad bit faster..
so maybe they will add this option and we'll have speed and accuracy.

SILENT WIND OF DOOM WOOSH!
up
0
synnus at gmail dot com
3 years ago
<?php
/*    SOUNDEX FRENCH
Frederic Bouchery     26-Sep-2003
http://www.php-help.net/sources-php/a.french.adapted.soundex.289.html
*/

function soundex2( $sIn ) {
  
// Si il n'y a pas de mot, on sort immédiatement
  
if ( $sIn === '' ) return '    ';
  
// On met tout en minuscule
  
$sIn = strtoupper( $sIn );
  
// On supprime les accents
  
$sIn = strtr( $sIn, 'ÂÄÀÇÈÉÊË&#338;ÎÏÔÖÙÛÜ', 'AAASEEEEEIIOOUUU' );
  
// On supprime tout ce qui n'est pas une lettre
  
$sIn = preg_replace( '`[^A-Z]`', '', $sIn );
  
// Si la chaîne ne fait qu'un seul caractère, on sort avec.
  
if ( strlen( $sIn ) === 1 ) return $sIn . '   ';
  
// on remplace les consonnances primaires
  
$convIn = array( 'GUI', 'GUE', 'GA', 'GO', 'GU', 'CA', 'CO', 'CU',
'Q', 'CC', 'CK' );
  
$convOut = array( 'KI', 'KE', 'KA', 'KO', 'K', 'KA', 'KO', 'KU', 'K',
'K', 'K' );
  
$sIn = str_replace( $convIn, $convOut, $sIn );
  
// on remplace les voyelles sauf le Y et sauf la première par A
  
$sIn = preg_replace( '`(?<!^)[EIOU]`', 'A', $sIn );
  
// on remplace les préfixes puis on conserve la première lettre
   // et on fait les remplacements complémentaires
  
$convIn = array( '`^KN`', '`^(PH|PF)`', '`^MAC`', '`^SCH`', '`^ASA`',
'`(?<!^)KN`', '`(?<!^)(PH|PF)`', '`(?<!^)MAC`', '`(?<!^)SCH`',
'`(?<!^)ASA`' );
  
$convOut = array( 'NN', 'FF', 'MCC', 'SSS', 'AZA', 'NN', 'FF', 'MCC',
'SSS', 'AZA' );
  
$sIn = preg_replace( $convIn, $convOut, $sIn );
  
// suppression des H sauf CH ou SH
  
$sIn = preg_replace( '`(?<![CS])H`', '', $sIn );
  
// suppression des Y sauf précédés d'un A
  
$sIn = preg_replace( '`(?<!A)Y`', '', $sIn );
  
// on supprime les terminaisons A, T, D, S
  
$sIn = preg_replace( '`[ATDS]$`', '', $sIn );
  
// suppression de tous les A sauf en tête
  
$sIn = preg_replace( '`(?!^)A`', '', $sIn );
  
// on supprime les lettres répétitives
  
$sIn = preg_replace( '`(.)\1`', '$1', $sIn );
  
// on ne retient que 4 caractères ou on complète avec des blancs
  
return substr( $sIn . '    ', 0, 4);
}
?>
up
0
Anonymous
17 years ago
Since the first letter is included in the phonetic representation in the output, it is worth pointing out that if you want a soundex key to work without the problems of klansy and clansy sounding different, take the substring from the first letter, as the first letter is the main constant of the word, and the numerical value is that of the phontic structure of the word.
up
0
mail at gettheeawayspam dot iaindooley dot com
19 years ago
The soundex 'different letter in front' problem can be solved by using levenshtein() on the soundex codes. in my application, which is searching a database of album names for entries that match a particular user provided string, i do the following:

1. Search the database for the exact name
2. Search the database for entries where the name occurs anyway as a string
3. Search the database for entries where any of the words in the name (if the user has typed in more than one word) is present, except for little words (and, the, of etc)
4. Then, if all this fails, I go to plan b:

- calculate the levenshtein distance (levenshtein()) between the user search term and each of the entries in the database as a percentage of the length of the user search term entered

- calculate the levenshtein distance between the metphone codes of the user search term entered and each field in the database as a percentage of the length of the metaphone code of the user search term entered

- calculate the levenshtein distance between the soundex codes of the user search term entered and each field in the database as a percentage of the length of the soundex code of the original user search term entered

if any of these percentages is less than 50 (means that two soundex codes with different first letters will be accepted!!) then the entry is accepted as a possible match.
up
0
fie at myrealbox dot com
20 years ago
eek... hosting got taken down on that server.. here's the code for the previous

function cg_sylc($nos){
  $nos = strtoupper($nos);
  $syllables = 0;

  $before = strlen($nos);
  $nos = str_replace(array('AA','AE','AI','AO','AU',
  'EA','EE','EI','EO','EU','IA','IE','II','IO',
  'IU','OA','OE','OI','OO','OU','UA','UE',
  'UI','UO','UU'), "", $nos);
  $after = strlen($nos);
  $diference = $before - $after;
  if($before != $after) $syllables += $diference / 2;

  if($nos[strlen($nos)-1] == "E") $syllables --;
  if($nos[strlen($nos)-1] == "Y") $syllables ++;

  $before = $after;
  $nos = str_replace(array('A','E','I','O','U'),"",$nos);
  $after = strlen($nos);
  $syllables += ($before - $after);

  return $syllables;
}

function cg_SoundEx($SExStr){
  $syl = cg_sylc($SExStr);
  $SExStr = strtoupper($SExStr);

    for($i = 1, $ii = 2,print $SExStr[0]; ;$ii++){

      if(($SExStr[$i] != $SExStr[$ii])){
          $tsstr .= $SExStr[$ii];
          $i ++;
      }
      if($SExStr[$ii] == false){
        break;
      }
    }

  $tsstr = str_replace(array('A', 'E', 'H', 'I', 'O', 'U', 'W', 'Y'), "", $tsstr);
  $tsstr = str_replace(array('B', 'F', 'P', 'V'), "1", $tsstr);
  $tsstr = str_replace(array('C', 'G', 'J', 'K', 'Q', 'S', 'X', 'Z', '?'), "2", $tsstr);
  $tsstr = str_replace(array('D', 'T'), "3", $tsstr);
  $tsstr = str_replace(array('L'), "4", $tsstr);
  $tsstr = str_replace(array('M', 'N', '?'), "5", $tsstr);
  $tsstr = str_replace(array('R'), "6", $tsstr);

  while($iii < 3){
    if($tsstr[$iii] != false){
      $ttsstr .= $tsstr[$iii];
    } else {
      $ttsstr .= "0";
    }
    $iii ++;
  }
  $ttsstr .= $syl;
  print $ttsstr;
}
up
0
info at nederlandsch dot net
20 years ago
MySQL soundex (3.23.49) doesn't examine the first character at all to see whether it should be skipped. Therefore the Dutch name of The Hague, the country's government seat, 's-Gravenhage will give a soundex value of '261 in MySQL and S615 in PHP.
up
0
Anonymous
21 years ago
A MUCH easier way to do the above search would be to simply add any letter in front of the string and then compare them.

ie. Klancy => LKlancy
    Clancy => LClancy
up
-1
Marc Quinton.
18 years ago
a French soundex version ; could be used for other foreigns languages where soudex lacks. Perhaps, a class with each language specifics could be writen.

http://www.php-help.net/sources-php/a.french.adapted.soundex.289.html
up
-1
jr
20 years ago
a workaround for the mysql/php differences in implementation of soundex is to do the soundex comparison entirely within mysql.

for example:
$sql = "SELECT * FROM table WHERE substring(soundex(field), 1, 4) =  substring(soundex('".$wordsearch."'), 1, 4)";
up
-1
pee whitt at dental dot ufl dor edu
19 years ago
fie at myrealbox dot com-

regarding your soudex syllable request- i think counting vowel clusters in the word will result in an accurate count of syllables.  so no soudex feature is necessary, just count through the chars in the word, and everytime you run from vowel to consanant, increment the syllable count.

using this logic, this sentence is categorized as follows.
2 1 2 1 1 (3) (0) (4) (0) 2

where (#) marks a word that is incorrectly categorized.  i'm sure usiong a little thinking one could figure out the logic in those cases that would result in an accurate count.  counting changes from vowel to consanant would yield-
(1) 1 2 1 2 1 (4) 1 2

taking the average and then cieling of the two types would fix most of the errors.
up
-2
shortcut
16 years ago
The answer to whether soundex works except for the first letter in klancy vs clancy is to always prefix words with the same letter.

aklancy will match aclancy
bklancy will match bclancy

soundex seems to only check the 1st 2 syllables.??
ie:  spectacular matches spectacle

just a thought if you rely on soundex.

k-
To Top