Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

session_reset

(PHP 5 >= 5.6.0, PHP 7, PHP 8)

session_resetOturum dizisini özgün değerlerle yeniden ilklendirir

Açıklama

session_reset(): bool

session_reset() oturum dizisini oturum deposundan saklanan özgün değerlerle yeniden ilklendirir. Bu işlev etkin bir oturum gerektirir ve $_SESSION içindeki değişiklikleri siler.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
7.2.0 İşlev artık bool değer döndürüyor, evvelce void idi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
30
parsa dot mhn at outlook dot com
7 years ago
First of all you should execute this code :
<?php
    session_start
();
   
$_SESSION["A"] = "Some Value";
?>

then you should execute this one :

<?php
    start_session
();
   
$_SESSION["A"] = "Some New Value"// set new value

   
session_reset();  // old session value restored
   
echo $_SESSION["A"];

   
//Output: Some Value
?>

That is because session_reset() is rolling back changes to the last saved session data, which is their values right after the session_start().
up
-19
vijay dot mits at gmail dot com
8 years ago
first create a session variable

<?php
    session_start
();
   
$_SESSION["A"] = "Some Value";
    echo
$_SESSION["A"];

   
//Output: Some Value

    //if you need to rollback the session values after seting new value to session variables use session_reset()

   
$_SESSION["A"] = "Some New Value"// set new value
   
   
session_reset();  // old session value restored
   
echo $_SESSION["A"];

   
//Output: Some Value
?>
To Top