Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

mb_ord

(PHP 7 >= 7.2.0, PHP 8)

mb_ordKarakterin Unicode karakter kodunu döndürür

Açıklama

mb_ord(string $dizge, ?string $kodlama = null): int|false

Belirtilen karakter kodlamasına göre belirtilen karakterin Unicode karakter kodunu döndürür.

mb_chr() işlevinin tersiniridir.

Bağımsız Değişkenler

dizge

Bir dizge.

kodlama

kodlama bağımsız değişkeninde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde veya null ise dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda belirtilen dizgenin ilk karakterinin Unicode karakter kodu, başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.0.0kodlama artık null olabiliyor.

Örnekler

<?php
var_dump
(mb_ord("A", "UTF-8"));
var_dump(mb_ord("🐘", "UTF-8"));
var_dump(mb_ord("\x80", "ISO-8859-1"));
var_dump(mb_ord("\x80", "Windows-1252"));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:


int(65)
int(128024)
int(128)
int(8364)

Ayrıca Bakınız

  • mb_internal_encoding() - Dahili karakter kodlamasını tanımlar/döndürür
  • mb_chr() - Unicode karakter koduna göre karakteri döndürür
  • IntlChar::ord() - Return Unicode code point value of character
  • ord() - Dizgenin ilk baytını 0-255 arasında bir değere dönüştürür

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
5
Andrew
3 years ago
You can forget about DIY uniord()
https://www.php.net/manual/en/function.ord.php#42778

$array['Б'] = uniord('Б');
$array['🚷'] = uniord('🚷');
$array['mb_ord Б'] = mb_ord('Б');
$array['mb_ord 🚷'] = mb_ord('🚷');

function uniord($charUTF8)
{
$charUCS4 = mb_convert_encoding($charUTF8, 'UCS-4BE', 'UTF-8');
$byte1 = ord(substr($charUCS4, 0, 1));
$byte2 = ord(substr($charUCS4, 1, 1));
$byte3 = ord(substr($charUCS4, 2, 1));
$byte4 = ord(substr($charUCS4, 3, 1));
return ($byte1 << 32) + ($byte2 << 16) + ($byte3 << 8) + $byte4;
}

var_export($array);

Shows:

array ( 'Б' => 1041, '🚷' => 128695, 'mb_ord Б' => 1041, 'mb_ord 🚷' => 128695, )

https://unicode-table.com/en/0411/
Б
Encoding     hex     dec (bytes)     dec     binary
UTF-8         D0 91     208 145     53393     11010000 10010001
UTF-16BE     04 11     4 17     1041     00000100 00010001
UTF-16LE     11 04     17 4     4356     00010001 00000100
UTF-32BE     00 00 04 11     0 0 4 17     1041     00000000 00000000 00000100 00010001
UTF-32LE     11 04 00 00     17 4 0 0     285474816     00010001 00000100 00000000 00000000

https://unicode-table.com/en/1F6B7/
🚷
Encoding     hex     dec (bytes)     dec     binary
UTF-8         F0 9F 9A B7     240 159 154 183     4036991671     11110000 10011111 10011010 10110111
UTF-16BE     D8 3D DE B7     216 61 222 183     3627933367     11011000 00111101 11011110 10110111
UTF-16LE     3D D8 B7 DE     61 216 183 222     1037613022     00111101 11011000 10110111 11011110
UTF-32BE     00 01 F6 B7     0 1 246 183     128695     00000000 00000001 11110110 10110111
UTF-32LE     B7 F6 01 00     183 246 1 0     3086352640     10110111 11110110 00000001 00000000
To Top