Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

ldap_count_references

(PHP 8)

ldap_count_referencesCounts the number of references in a search result

Açıklama

ldap_count_references(LDAP\Connection $ldap, LDAP\Result $result): int

Counts the number of references in a search result.

Bağımsız Değişkenler

ldap

ldap_list() veya ldap_connect() işlevinden dönen LDAP\Connection nesnesi.

result

ldap_list() veya ldap_search() işlevinden dönen LDAP\Result nesnesi.

Dönen Değerler

Returns the number of references in a search result.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 ldap bağımsız değişkeni artık LDAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap link değeri kabul ederdi.
8.1.0 sonuç bağımsız değişkeni artık LDAP\Result nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir ldap result değeri kabul ederdi.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top