PHP 8.1.20 Released!

imap_list

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

imap_listPosta kutularını listeler

Açıklama

imap_list(IMAP\Connection $imap, string $hedef, string $kalıp): array|false

Posta kutusu listesini okur.

Bağımsız Değişkenler

imap

IMAP\Connection nesnesi.

hedef

imap_open() işlevinde açıklandığı gibi normal olarak bir sunucu belirtimi olmalıdır.

Uyarı

imap.enable_insecure_rsh iptal edilmedikçe bu bağımsız değişkene güvenilir olmayan verinin aktarılması güvenli değildir.

kalıp

Posta kutusu hiyerarşisi içine aramanın başlayacağı yeri belirtir.

kalıp içinde belirtilebilecek iki özel karakter vardır: Alt dizinlere inilmesini sağlayan '*' ve alt dizinlere inilmemesini sağlayan '%'. kalıp olarak '*' posta kutusu hiyerarşisi içindeki tüm posta kutularının listelenmesini, '%' ise sadece tepe seviyedeki posta kutularının listelenmesini sağlar. kalıp olarak '~/mail/%' belirtilirse alt dizinlere inilmeden sadece ~/mail dizini altındaki posta kutuları listelenir.

Dönen Değerler

Posta kutusu isimlerini içeren bir dizi döner. Başarısızlık durumunda false döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
8.1.0 imap bağımsız değişkeni artık IMAP\Connection nesnesi kabul ediyor, evvelce resource türünde geçerli bir imap değeri kabul ederdi.

Örnekler

Örnek 1 - imap_list() örneği

<?php
$mbox
= imap_open("{imap.example.org}", "username", "password", OP_HALFOPEN)
or die(
"bağlanılamadı: " . imap_last_error());

$list = imap_list($mbox, "{imap.example.org}", "*");
if (
is_array($list)) {
foreach (
$list as $val) {
echo
imap_utf7_decode($val) . "\n";
}
} else {
echo
"imap_list başarısız oldu: " . imap_last_error() . "\n";
}

imap_close($mbox);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
3
jemore at free dot fr
9 years ago
With the values returned from the imap_list function, you can search a message in the folder, but you have to use the imap_reopen function before . Continuing the previous example (from c6h1206free at gmail dot com )

<?php
  $srv
= '{imap.example.com}';
 
$conn = imap_open($srv, 'me', 'mypass');
 
$boxes = imap_list($conn, $srv, '*');
  foreach(
$boxes as $box)
  {
   
imap_reopen($srv, $box);
   
var_dump(imap_search($srv, "ALL"));
  }
 
imap_close($conn);
?>
up
2
Anonymous
4 years ago
use
echo mb_convert_encoding($val, "utf-8", "UTF7-IMAP");
for cyrrilic folder names
up
2
maxime dot marais+php at gmail dot com
4 years ago
Please be aware that if you are trying to list an empty mailbox, imap_list will return FALSE as if there was an error instead of an empty array() as one may expect.

Example:

With a brand new account created on your mail server, with an empty INBOX, you will get:

$list = imap_list( $imap_stream, $ref, "INBOX/*");
var_dump( $list );
// bool(false)
up
1
c6h1206free at gmail dot com
14 years ago
imap_list returns a simple array of strings that look just like the $ref parameter one needs to specify:

<?php

  $srv
= '{imap.example.com}';

 
$conn = imap_open($srv, 'me', 'mypass');

 
$boxes = imap_list($conn, $srv, '*');

 
print_r($boxes);
 
imap_close($conn);
?>

Output:

<pre>
Array
(
    [0] => {imap.example.com}Calendar
    [1] => {imap.example.com}Contacts
    [2] => {imap.example.com}Deleted Items
    [3] => {imap.example.com}Drafts
    [4] => {imap.example.com}Journal
    [5] => {imap.example.com}Junk E-mail
    [6] => {imap.example.com}Notes
    [7] => {imap.example.com}Outbox
    [8] => {imap.example.com}RSS Feeds
    [9] => {imap.example.com}Sent Items 
    [10] => {imap.example.com}Tasks
)
</pre>

These directly fill in the $ref argument for every function that takes one.
up
0
kevin at metalaxe dot com
16 years ago
if there is an error imap_list returns FALSE not an empty array (as expected by docs)
To Top