PHP 8.1.20 Released!

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Dosya sistemi ve akımlar ile ilgili yapılandırma seçenekleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
allow_url_fopen "1" PHP_INI_SYSTEM  
allow_url_include "0" PHP_INI_SYSTEM PHP 7.4.0 ve sonrasında kullanımı önerilmiyor.
user_agent NULL PHP_INI_ALL  
default_socket_timeout "60" PHP_INI_ALL  
from "" PHP_INI_ALL  
auto_detect_line_endings "0" PHP_INI_ALL PHP 8.1.0 itibariyle kullanımı önerilmiyor.
sys_temp_dir "" PHP_INI_SYSTEM  

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

allow_url_fopen bool

Bu seçenek, dosyalar gibi URL nesnelerine erişimi mümkün kılan fopen URL sarmalayıcılarını etkinleştirir. HTTP ve FTP protokollerini kullanarak uzak dosyalara erişmek için öntanımlı sarmalayıcılar mevcuttur. zlib gibi bazı eklentilerle ek sarmalayıcılar devreye sokulabilir.

allow_url_include bool

Bu yönerge, fopen URL sarmalayıcılarını şu işlevlerde kullanabilmeyi mümkün kılar: include, include_once, require ve require_once.

Bilginize:

Bu yönerge allow_url_fopen yönergesinin 'On' olmasını gerektirir.

user_agent string

PHP için gönderilecek kullanıcı aracısını tanımlar.

default_socket_timeout int

Soketlere dayalı akımlar için öntanımlı zaman aşımı (saniye cinsinden). Negatif değer belirtilirse zaman aşımı sonsuz olur.

from string

Kimliği doğrulanmamış FTP bağlantılarında ve sırasıyla ftp ve http sarmalayıcıları kullanılırken HTTP bağlantıları için From başlığının değeri olarak kullanılacak e-posta adresi.

auto_detect_line_endings bool

'On' atandığı takdirde, PHP hangi tür satırsonu karakteri (Unix, MS-DOS veya Macintosh) kullanıldığını saptamak için fgets() ve file() işlevlerinde veriyi inceler.

PHP'nin Mac sistemleriyle birlikte çalışabilirliğini sağlar ama öntanımlı değeri Off'tur, çünkü ilk satıra bakarak satırsonu kuralını belirlemeye çalışmak çok az da olsa başarımı düşürücü etki yapar ve ayrıca Unix sistemlerinde öğe ayracı olarak satırbaşı karakteri kullananlar açısından geriye doğru uyumluluğu ortadan kaldırır.

sys_temp_dir string

add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
127
Pistachio
11 years ago
I'm surprised this isn't mentioned in docs here, but to set these values at runtime use "ini_set()". For example:

<?php
ini_set
("auto_detect_line_endings", true);

// Now I can invoke fgets() on files that contain silly \r line endings.
?>
up
-32
Chris
6 years ago
If you want to use auto_detect_line_endings, e.g. to recognize carriage return on a Classic Mac file, you must set it before calling fopen. You can then reset it to its original value. E.g,

$original = ini_get("auto_detect_line_endings");
ini_set("auto_detect_line_endings", true);
$handle = fopen($someFile, "r");
ini_set("auto_detect_line_endings", $original);
while (($line = fgets($handle)) !== false) {
  echo "$line\n"; // etc
}

(Reference: https://bugs.php.net/bug.php?id=63341&edit=2)

Keep in mind also that Mac OS X bash does not handle carriage returns well, so if it seems like your code is not working when testing from the command line, redirect your output to a file and then try looking at that. On my system, doing it directly on the command line only showed the last line (with or without this setting turned on).

Also note that this will not do what you want if you have a file with mixed line endings (!). If you really care about that case, you have to do something else, like run the file through a translation first and then read it.
up
-32
traian dot bratucu at gmail dot com
6 years ago
Please note that although you may try to set default_socket_timeout to something over 20s, you may get tricked by the Linux kernel.

The default value of tcp_syn_retries is set to 5, which will effectively timeout any TCP connection after roughly 20s, no matter what limits you set in PHP higher than this.

The value can be altered by root only, like this:

echo 6 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syn_retries

A value of 6, as above, will give you a timeout up to ~45s.
To Top