PHP 8.1.20 Released!

Çalışma Anı Yapılandırması

Bu işlevlerin davranışı php.ini içindeki ayarlardan etkilenir.

Hatalar ve Günlük Kaydı ile ilgili Yapılandırma Yönergeleri
İsim Öntanımlı Değişlik Yeri Sürüm Bilgisi
error_reporting NULL PHP_INI_ALL  
display_errors "1" PHP_INI_ALL  
display_startup_errors "1" PHP_INI_ALL PHP 8.0.0 öncesinde, öntanımlı değer "0" idi.
log_errors "0" PHP_INI_ALL  
log_errors_max_len "1024" PHP_INI_ALL PHP 8.0.0 ve sonrasında etkisisiz olup PHP 8.1.0 ve sonrasında kaldırılmıştır.
ignore_repeated_errors "0" PHP_INI_ALL  
ignore_repeated_source "0" PHP_INI_ALL  
report_memleaks "1" PHP_INI_ALL  
track_errors "0" PHP_INI_ALL PHP 7.2.0 ve sonrasında kullanımı önerilmemekte olup PHP 8.0.0'da kullanımdan kaldırılmıştır.
html_errors "1" PHP_INI_ALL  
xmlrpc_errors "0" PHP_INI_SYSTEM  
xmlrpc_error_number "0" PHP_INI_ALL  
docref_root "" PHP_INI_ALL  
docref_ext "" PHP_INI_ALL since PHP 4.3.2'den beri kullanılabilmektedir.
error_prepend_string NULL PHP_INI_ALL  
error_append_string NULL PHP_INI_ALL  
error_log NULL PHP_INI_ALL  
error_log_mode 0o644 PHP_INI_ALL Available as of PHP 8.2.0
syslog.facility "LOG_USER" PHP_INI_SYSTEM PHP 7.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
syslog.filter "no-ctrl" PHP_INI_ALL PHP 7.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
syslog.ident "php" PHP_INI_SYSTEM PHP 7.3.0 ve sonrasında mevcuttur.
PHP_INI_* kiplerinin tanımları ve ayrıntılı açıklamaları Yapılandırma ayarlarının yeri bölümünde bulunabilir.

Yapılandırma yönergelerinin kısa açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

error_reporting int

Hata raporlama seviyesini tanımlar. Bağımsız değişken olarak ya bir bit alanını ifade eden bir tamsayı ya da isimli sabitler verilebilir. Hata raporlama seviyeleri ve sabitleri Öntanımlı Sabitler sayfasında ve php.ini içinde açıklanmıştır. Hata raporlama seviyesini çalışma anında belirtmek için error_reporting() işlevini kullanabilirsiniz. Ayrıca, display_errors yönergesine de bakınız.

E_ALL öntanımlıdır.

PHP 8.0.0 öncesinde, öntanımlı değer E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_STRICT & ~E_DEPRECATED idi. Yani, E_NOTICE, E_STRICT ve E_DEPRECATED seviyesinden hatalar gösterilmiyordu.

Bilginize: PHP dışında PHP sabitleri

httpd.conf gibi PHP dışı yerlerde PHP sabitlerini kullanmak isterseniz, bunların tamsayı değerlerini kullanmak zorunda kalmak anlamlarını anlamayı zorlaştırdığı için elverişli olmayacaktır. Zamanla başka hata seviyeleri ekleneceğinden azami değer de (E_ALL değeri) değişecektir. Bu bakımdan E_ALL yerine şimdiki ve gelecekteki tüm bit alanlarını kapsamak üzere 2147483647 gibi büyük bir değer kullanabilirsiniz (E_ALL'dan başka tüm hataları da içerir).

display_errors string

Hataların çıktının bir parçası olarak ekrana basılıp basılmayacağını veya bunların kullanıcıdan gizlenip gizlenmeyeceğini belirler.

"stderr" değeri hataları stdout (standart çıktı) yerine stderr'e (standart hataya) gönderir.

Bilginize:

Bu özellik sizi geliştirme aşamasında desteklemek amacıyla konmuştur ve kullanıcıya yönelik işlemler için asla kullanılmamalıdır.

Bilginize:

Bu yönergeye çalışma anında (ini_set() ile) değer atanabilse de, eğer betik ölümcül bir hataya sahipse bunun herhangi bir etkisi olmayacaktır. Bunun sebebi çalışma anında istenen eylemin yerine getirilmeyecek olmasıdır.

display_startup_errors bool

display_errors etkin olsa bile PHP ilk başlatılırken oluşan hatalar gösterilmez. Hata ayıklamıyorsanız display_startup_errors yönergesinin değerini off olarak bırakın.

log_errors bool

Betiğin hata iletilerinin sunucunun hata günlüğüne veya error_log ile belirtilen dosyaya kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirler. Bu seçenek sunucuya özgüdür.

Bilginize:

Sitenizde hataları kullanıcıya göstermek yerine hata günlüklerine kaydetmenizi hararetle tavsiye ederiz.

log_errors_max_len int

Hata günlüğü iletilerinin azami uzunluğunu bayt cinsinden belirlemek için kullanılır. Kaynak hakkındaki error_log bilgisi buna eklenir. 1024 öntanımlı değer olup, 0 belirtildiği takdirde hata günlüğü iletilerininin uzunlukları sınırlanmaz. Bu uzunluk günlüğe kaydedilen ve gösterilen hata iletilerinden başka $php_errormsg iletilerine de uygulanır fakat error_log() gibi açıkça çağrılan işlevlerde uygulanmaz.

int türünde bir değer kullanıldığında değer baytların sayısıdır. Büyük bayt değerleri için kullanılabilecek birimlerin gösterimleri hakkında bilgiyi bu SSS altında bulabilirsiniz.
ignore_repeated_errors bool

Yinelenen hata iletileri günlüğe kaydedilmez. ignore_repeated_source yönergesinin değeri true olmadıkça yinelenen hataların aynı dosyanın aynı satırında oluşması gerekir.

ignore_repeated_source bool

Yinelenen iletiler yok sayılırken ileti kaynağının da yoksayılmasını sağlar. Bu yönergenin değeri On olduğu takdirde, farklı dosyalardan veya farklı satırlardan kaynaklanan yinelenmiş iletileri hata günlüklerine kaydedemezsiniz.

report_memleaks bool

Bu yönergenin değeri Off olduğu takdirde, bellek sızıntıları (stdout'ta veya günlük dosyasında) gösterilmez. Bu sadece, hata ayıklama derlemesinde ve error_reporting yönergesinde E_WARNING listeye dahil edilmişse etkilidir.

track_errors bool

Bu yönergenin değeri On olduğu takdirde, son hata iletisi daima $php_errormsg değişkenine atanır.

html_errors bool

Hata iletilerine HTML etiketleri dahil edilmez. Yeni HTML hataları biçeminde, doğrudan kullanıcıyı hatayı veya hataya sebep olan işlemi açıklayan bir sayfaya yönlendiren tıklanabilir hatalar üretilir. Bu gönderimler docref_root ve docref_ext yönergelerinden etkilenir.

xmlrpc_errors bool

Normal hata raporlaması kapatılıp, hatalar XML-RPC hata iletileri olarak biçemlenir.

xmlrpc_error_number int

XML-RPC hata dizisinin faultCode elemanının değeri olarak bu değer kullanılır (bkz. xmlrpc_is_fault()).

docref_root string

Yeni hata biçemi, hatayı veya hataya sebep olan işlemi açıklayan bir sayfaya bir gönderim içerir. Bu gönderimin bir kılavuz sayfasına yönlendirmesi durumunda, kılavuzun dilinizdeki çevirisini indirebilir ve bu yerel kopyanın bulunduğu yeri bu yönergede belirtebilirsiniz. Örneğin, kılavuzun yerel kopyasına "/manual/" ile erişilebiliyorsa bunu docref_root=/manual/ şeklinde belirtebilirsiniz. Buna ek olarak, kopyanızın dosya uzantısını docref_ext yönergesinde belirtebilirsiniz (örnek: docref_ext=.html). Harici kaynaklara gönderimler de mümkündür. Örnekler: docref_root=http://manual/en/ veya docref_root="http://landonize.it/?how=url&theme=classic&filter=Landon &url=http%3A%2F%2Fwww.php.net%2F"

Bazı durumlarda docref_root değerinin sonuna bir bölü çizgisi "/" eklemeniz gerekebilir. Fakat yukarıdaki ikinci örnekteki gibi bir durumda buna asla gerek yoktur.

Bilginize:

Bu özellik, bir işlevin açıklamasına bakmayı kolaylaştırması nedeniyle daha ziyade geliştirme aşamasında kullanmanız için tasarlanmıştır. Hataları son kullanıcıya göstermek amacıyla kullanılmamalıdır.

docref_ext string

docref_root yönergesine bakınız.

Bilginize:

docref_ext değeri bir nokta "." ile başlamalıdır.

error_prepend_string string

Hata iletisinden önce çıktılanacak dizge. Sadece hata iletisi ekranda gösterilecekse kullanılır. Asıl amaç hata iletisinin önüne HTML kodu ekleyebilmeyi mümkün kılmaktır.

error_append_string string

Bir hata iletisinden sonra çıktılanacak dizge. Sadece hata iletisi ekranda gösterilecekse kullanılır. Asıl amaç hata iletisinin ardına HTML kodu ekleyebilmeyi mümkün kılmaktır.

error_log string

Hataların kaydedileceği dosyanın adı. Dosya, HTTP sunucunun kullanıcısı tarafından yazılabilir olmalıdır. Eğer syslog özel değeri kullanılmışsa hatalar bir dosya yerine sistemin hata günlüğüne gönderilir (Unix'te syslog(3), Windows NT'de olay günlüğü). Windows 95'te sistem günlükçüsü desteği yoktur. Ayrıca, syslog() işlevine de bakınız. Yönerge tanımsız bırakılmışsa hatalar SAPI hata günlükçüsüne gönderilir. Örneğin bu, Apache'nin hata günlüğü veya CLI için stderr olabilir.

error_log_mode int

error_log yönergesine atanan dosya için dosya kipi.

syslog.facility string

İletiyi ne tür bir uygulamanın günlüklediğini belirtir. Sadece "syslog" içinde error_log etkinse etkilidir.

syslog.filter string

Günlüklenen iletileri süzecek süzgeçleri belirler. İzin verilen karakterler değiştirilmeden yazılır. Diğerleri \x ile öncelenen onaltılık karşılıkları ile belirtilir.

  • all – Günlüklenen ileti satır sonu karakterinden bölünür ve tüm karakterler değiştirilmeden aktarılır.
  • no-ctrl – Günlüklenen ileti satır sonu karakterinden bölünür ve basılamayan 7 bitlik ASCII karakterler öncelenir.
  • ascii – Günlüklenen ileti satır sonu karakterinden bölünür ve basılamayan karakterler öncelenir.
  • raw – Tüm karakterler değiştirilmeden ve iletiler satır sonu karakterleri ile bölünmeden sistem günlükleyicisine aktarılır (PHP 7.3 öncesindeki gibi).
Bu ayarlar error_log ini yönergesine "syslog" atandıktan sonra yapılan syslog() çağrıları ile etkisini gösterir.

Bilginize:

raw süzgeç türü PHP 7.3.8 ve PHP 7.4.0 üstü sürümlerle kullanılabilir.

Bu yönerge Windows üzerinde desteklenmez.
syslog.ident string

Specifies the ident string which is prepended to every message. Only effective if error_log is set to "syslog".

add a note

User Contributed Notes 6 notes

up
25
cjakeman at bcs dot org
14 years ago
Using
<?php ini_set('display_errors', 1); ?>
at the top of your script will not catch any parse errors. A missing ")" or ";" will still lead to a blank page.

This is because the entire script is parsed before any of it is executed. If you are unable to change php.ini and set

display_errors On

then there is a possible solution suggested under error_reporting:

<?php
error_reporting
(E_ALL);
ini_set("display_errors", 1);
include(
"file_with_errors.php");
?>


[Modified by moderator]

You should also consider setting error_reporting = -1 in your php.ini and display_errors = On if you are in development mode to see all fatal/parse errors or set error_log to your desired file to log errors instead of display_errors in production (this requires log_errors to be turned on).
up
8
ohcc at 163 dot com
6 years ago
If you set the error_log directive to a relative path, it is a path relative to the document root rather than php's containing folder.
up
-3
iio7 at protonmail dot com
1 year ago
It's important to note that when display_errors is "on", PHP will send a HTTP 200 OK status code even when there is an error. This is not a mistake or a wrong behavior, but is because you're asking PHP to output normal HTML, i.e. the error message, to the browser.

When display_errors is set to "off", PHP will send a HTTP 500 Internal Server Error, and let the web server handle it from there. If the web server is setup to intercept FastCGI errors (in case of NGINX), it will display the 500 error page it has setup. If the web server cannot intercept FastCGI errors, or it isn't setup to do it, an empty screen will be displayed in the browser (the famous white screen of death).

If you need a custom error page but cannot intercept PHP errors on the web server you're using, you can use PHPs custom error and exception handling mechanism. If you combine that with output buffering you can prevent any output to reach the client before the error/exception occurs. Just remember that parse errors are compile time errors that cannot be handled by a custom handler, use "php -l foo.php" from the terminal to check for parse errors before putting your files on production.
up
-8
Roger
3 years ago
When `error_log` is set to a file path, log messages will automatically be prefixed with timestamp [DD-MMM-YYYY HH:MM:SS UTC].  This appears to be hard-coded, with no formatting options.
up
-14
php dot net at sp-in dot dk
8 years ago
There does not appear to be a way to set a tag / ident / program for log entries in the ini file when using error_log=syslog.  When I test locally, "apache2" is used.
However, calling openlog() with an ident parameter early in your script (or using an auto_prepend_file) will make PHP use that value for all subsequent log entries. closelog() will restore the original tag.

This can be done for setting facility as well, although the original value does not seem to be restored by closelog().
up
-38
jaymore at gmail dot com
6 years ago
Document says
So in place of E_ALL consider using a larger value to cover all bit fields from now and well into the future, a numeric value like 2147483647 (includes all errors, not just E_ALL).

But it is better to set "-1" as the E_ALL value.
For example, in httpd.conf or .htaccess, use
php_value error_reporting -1
to report all kind of error without be worried by the PHP version.
To Top