Dutch PHP Conference 2023 - Call for Papers

Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında dinamik olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

Bu sabitlerin kullanımı ve açıklamaları için curl_setopt(), curl_multi_setopt() ve curl_getinfo() işlevlerinin belgelerine bakınız.

CURLOPT_AUTOREFERER (int)
CURLOPT_COOKIESESSION (int)
CURLOPT_DOH_URL (int)
HTTPS üzerinden DNS (DNS-over-HTTPS) URL çözümlemesi sağlar. PHP 8.1.0 ve cURL 7.62.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_DNS_USE_GLOBAL_CACHE (int)
CURLOPT_DNS_CACHE_TIMEOUT (int)
CURLOPT_FTP_SSL (int)
CURLFTP_CREATE_DIR (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.19.3'den beri kullanılabilmektedir.
CURLFTP_CREATE_DIR_NONE (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.19.3'den beri kullanılabilmektedir.
CURLFTP_CREATE_DIR_RETRY (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.19.3'den beri kullanılabilmektedir.
CURLFTPSSL_TRY (int)
CURLFTPSSL_ALL (int)
CURLFTPSSL_CONTROL (int)
CURLFTPSSL_NONE (int)
CURLOPT_PRIVATE (int)
CURLOPT_FTPSSLAUTH (int)
CURLOPT_PORT (int)
CURLOPT_FILE (int)
CURLOPT_INFILE (int)
CURLOPT_INFILESIZE (int)
CURLOPT_ISSUERCERT_BLOB (int)
Bellek bloğundan sağlanan sunucu SSL sertifikası. PHP 8.1.0 ve cURL 7.71.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_URL (int)
CURLOPT_PROXY (int)
CURLOPT_PROXY_ISSUERCERT (int)
Vekil sunucu SSL sertifikası dosya ismi. PHP 8.1.0 ve cURL 7.71.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_ISSUERCERT_BLOB (int)
Bellek bloğundan sağlanan vekil sunucu SSL sertifikası. PHP 8.1.0 ve cURL 7.71.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_SSLCERT_BLOB (int)
Bellek bloğundan sağlanan vekil istemci SSL sertifikası. PHP 8.1.0 ve cURL 7.71.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_PROXY_SSLKEY_BLOB (int)
Bellek bloğundan sağlanan vekil sertifikası için gizli anahtar. PHP 8.1.0 ve cURL 7.71.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_VERBOSE (int)
CURLOPT_HEADER (int)
CURLOPT_HTTPHEADER (int)
CURLOPT_NOPROGRESS (int)
CURLOPT_NOBODY (int)
CURLOPT_FAILONERROR (int)
CURLOPT_UPLOAD (int)
CURLOPT_POST (int)
CURLOPT_FTPLISTONLY (int)
CURLOPT_FTPAPPEND (int)
CURLOPT_FTP_CREATE_MISSING_DIRS (int)
CURLOPT_NETRC (int)
CURLOPT_FOLLOWLOCATION (int)
open_basedir etkin olduğu takdirde bu sabit kullanılamaz.
CURLOPT_FTPASCII (int)
CURLOPT_PUT (int)
CURLOPT_MUTE (int)
cURL 7.15.5'te kaldırıldı. Yerine CURLOPT_RETURNTRANSFER kullanılabilir.
CURLOPT_USERPWD (int)
CURLOPT_PROXYUSERPWD (int)
CURLOPT_RANGE (int)
CURLOPT_TIMEOUT (int)
CURLOPT_TIMEOUT_MS (int)
CURLOPT_TCP_NODELAY (int)
CURLOPT_POSTFIELDS (int)
CURLOPT_PROGRESSFUNCTION (int)
CURLOPT_REFERER (int)
CURLOPT_USERAGENT (int)
CURLOPT_FTPPORT (int)
CURLOPT_FTP_USE_EPSV (int)
CURLOPT_LOW_SPEED_LIMIT (int)
CURLOPT_LOW_SPEED_TIME (int)
CURLOPT_RESUME_FROM (int)
CURLOPT_COOKIELIST (int)
cURL 7.14.1'den itibaren kullanılabilir.
CURLOPT_SSLCERT (int)
CURLOPT_SSLCERT_BLOB (int)
Bellek bloğundan sağlanan istemci SSL sertifikası. PHP 8.1.0 ve cURL 7.71.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_SSLCERTPASSWD (int)
CURLOPT_SSLKEY_BLOB (int)
Bellek bloğundan sağlanan istemci SSL sertifikası için gizli anahtar. PHP 8.1.0 ve cURL 7.71.0 itibariyle kullanılabilir.
CURLOPT_WRITEHEADER (int)
CURLOPT_SSL_VERIFYHOST (int)
CURLOPT_COOKIEFILE (int)
CURLOPT_SSLVERSION (int)
CURL_SSLVERSION_DEFAULT (int)
CURL_SSLVERSION_TLSv1 (int)
CURL_SSLVERSION_SSLv2 (int)
CURL_SSLVERSION_SSLv3 (int)
CURL_SSLVERSION_TLSv1_0 (int)
CURL_SSLVERSION_TLSv1_1 (int)
CURL_SSLVERSION_TLSv1_2 (int)
CURL_SSLVERSION_TLSv1_3 (int)
CURLOPT_TIMECONDITION (int)
CURLOPT_TIMEVALUE (int)
CURLOPT_CUSTOMREQUEST (int)
CURLOPT_STDERR (int)
CURLOPT_TRANSFERTEXT (int)
CURLOPT_RETURNTRANSFER (int)
CURLOPT_QUOTE (int)
CURLOPT_POSTQUOTE (int)
CURLOPT_INTERFACE (int)
CURLOPT_KRB4LEVEL (int)
CURLOPT_HTTPPROXYTUNNEL (int)
CURLOPT_FILETIME (int)
CURLOPT_WRITEFUNCTION (int)
CURLOPT_READFUNCTION (int)
CURLOPT_PASSWDFUNCTION (int)
PHP 7.3.0'da kaldırıldı.
CURLOPT_HEADERFUNCTION (int)
CURLOPT_MAXREDIRS (int)
CURLOPT_MAXCONNECTS (int)
CURLOPT_FRESH_CONNECT (int)
CURLOPT_FORBID_REUSE (int)
CURLOPT_RANDOM_FILE (int)
CURLOPT_EGDSOCKET (int)
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT (int)
CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS (int)
CURLOPT_SSL_VERIFYPEER (int)
CURLOPT_CAINFO (int)
CURLOPT_CAPATH (int)
CURLOPT_COOKIEJAR (int)
CURLOPT_SSL_CIPHER_LIST (int)
CURLOPT_BINARYTRANSFER (int)
CURLOPT_NOSIGNAL (int)
CURLOPT_PROXYTYPE (int)
cURL 7.10 ve sonrasında kullanılabilir.
CURLOPT_BUFFERSIZE (int)
CURLOPT_HTTPGET (int)
CURLOPT_HTTP_VERSION (int)
CURLOPT_SSLKEY (int)
CURLOPT_SSLKEYTYPE (int)
CURLOPT_SSLKEYPASSWD (int)
CURLOPT_SSLENGINE (int)
CURLOPT_SSLENGINE_DEFAULT (int)
CURLOPT_SSLCERTTYPE (int)
CURLOPT_CRLF (int)
CURLOPT_ENCODING (int)
CURLOPT_PROXYPORT (int)
CURLOPT_UNRESTRICTED_AUTH (int)
CURLOPT_FTP_USE_EPRT (int)
CURLOPT_HTTP200ALIASES (int)
CURLOPT_HTTPAUTH (int)
CURLAUTH_BASIC (int)
CURLAUTH_DIGEST (int)
CURLAUTH_GSSNEGOTIATE (int)
CURLAUTH_NEGOTIATE (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.38.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLAUTH_NTLM (int)
CURLAUTH_NTLM_WB (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.22.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLAUTH_ANY (int)
CURLAUTH_ANYSAFE (int)
CURLOPT_PROXYAUTH (int)
CURLOPT_MAX_RECV_SPEED_LARGE (int)
cURL 7.15.5'den beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_MAX_SEND_SPEED_LARGE (int)
cURL 7.15.5'den beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_HEADEROPT (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.37.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXYHEADER (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.37.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_PRIVATE (int)
CURLINFO_EFFECTIVE_URL (int)
CURLINFO_HTTP_CODE (int)
cURL 7.10.8'dan itibaren, CURLINFO_RESPONSE_CODE sabitinin eski takma adı olmuştur.
CURLINFO_RESPONSE_CODE (int)
cURL 7.10.8'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_HEADER_OUT (int)
CURLINFO_HEADER_SIZE (int)
CURLINFO_REQUEST_SIZE (int)
CURLINFO_TOTAL_TIME (int)
CURLINFO_NAMELOOKUP_TIME (int)
CURLINFO_CONNECT_TIME (int)
CURLINFO_PRETRANSFER_TIME (int)
CURLINFO_SIZE_UPLOAD (int)
CURLINFO_SIZE_DOWNLOAD (int)
CURLINFO_SPEED_DOWNLOAD (int)
CURLINFO_SPEED_UPLOAD (int)
CURLINFO_FILETIME (int)
CURLINFO_SSL_VERIFYRESULT (int)
CURLINFO_CONTENT_LENGTH_DOWNLOAD (int)
CURLINFO_CONTENT_LENGTH_UPLOAD (int)
CURLINFO_STARTTRANSFER_TIME (int)
CURLINFO_CONTENT_TYPE (int)
CURLINFO_REDIRECT_TIME (int)
CURLINFO_REDIRECT_COUNT (int)
CURLINFO_REDIRECT_URL (string)
CURLINFO_PRIMARY_IP (string)
CURLINFO_PRIMARY_PORT (int)
CURLINFO_LOCAL_IP (string)
CURLINFO_LOCAL_PORT (int)
CURL_PUSH_OK (int)
PHP 7.1.0 ve cURL 7.44.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_PUSH_DENY (int)
PHP 7.1.0 ve cURL 7.44.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_REDIR_POST_301 (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.18.2'den beri kullanılabilmektedir.
CURL_REDIR_POST_302 (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.18.2'den beri kullanılabilmektedir.
CURL_REDIR_POST_303 (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.25.1'den beri kullanılabilmektedir.
CURL_REDIR_POST_ALL (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.18.2'den beri kullanılabilmektedir.
CURL_TIMECOND_NONE (int)
CURL_TIMECOND_IFMODSINCE (int)
CURL_TIMECOND_IFUNMODSINCE (int)
CURL_TIMECOND_LASTMOD (int)
CURL_VERSION_ALTSVC (int)
PHP 7.3.6 ve cURL 7.64.1 sürümünden itibaren kullanılabilir.
CURL_VERSION_ASYNCHDNS (int)
Eşzamansız DNS çözümler. PHP 7.3.0 ve cURL 7.10.7 sürümünden itibaren kullanılabilir.
CURL_VERSION_BROTLI (int)
PHP 7.3.0 vr cURL 7.57.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
CURL_VERSION_CONV (int)
Karakter dönüşümleri desteklenir. PHP 7.3.0 ve cURL 7.15.4 sürümünden itibaren kullanılabilir.
CURL_VERSION_CURLDEBUG (int)
Hata ayıklama bellek takibi desteklenir. PHP 7.3.6 ve cURL 7.19.6 sürümünden itibaren kullanılabilir.
CURL_VERSION_DEBUG (int)
Hata ayıklama yetenekleriyle derlenmiş sürüm. PHP 7.3.0 ve cURL 7.10.6 sürümünden itibaren kullanılabilir.
CURL_VERSION_GSSAPI (int)
GSS-API kütüphanesiyle destekli sürüm. PHP 7.3.0 ve cURL 7.38.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
CURL_VERSION_GSSNEGOTIATE (int)
Görüşme kimlik doğrulaması desteklenir. PHP 7.3.0 ve cURL 7.10.6 sürümünden itibaren kullanılabilir. (7.38.0'dan itibaren kullanımdan kaldırıldı)
CURL_VERSION_IDN (int)
Uluslararası alan adları desteklenir. PHP 7.3.0 ve cURL 7.12.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
CURL_VERSION_MULTI_SSL (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.56.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
CURL_VERSION_NTLM (int)
NTLM kimlik doğrulaması desteklenir. PHP 7.3.0 ve cURL 7.10.6 sürümünden itibaren kullanılabilir.
CURL_VERSION_NTLM_WB (int)
Winbind yardımcısına NTLM yetkisi desteklenir. PHP 7.3.0 ve cURL 7.22.0 sürümünden itibaren kullanılabilir.
CURL_VERSION_IPV6 (int)
IPV6 etkin olur.
CURL_VERSION_KERBEROS4 (int)
Kerberos V4 kimlik doğrulaması desteklenir.
CURL_VERSION_KERBEROS5 (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.40.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_VERSION_HTTP2 (int)
Yerleşik HTTP2 desteği. cURL 7.33.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_VERSION_LARGEFILE (int)
2GB'dan büyük dosyalar desteklenir. cURL 7.33.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_VERSION_PSL (int)
Mozilla'nın Genel Sonek Listesi çerez alan doğrulaması için kullanılır. PHP 7.3.6 ve cURL 7.47.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_VERSION_SPNEGO (int)
SPNEGO kimlik doğrulaması desteklenir. PHP 7.3.0 ve cURL 7.10.8 sürümünden itibaren kullanılabilir.
CURL_VERSION_SSPI (int)
Windows SSPI desteğiyle derlenmiş sürüm. PHP 7.3.0 ve cURL 7.13.2 sürümünden itibaren kullanılabilir.
CURL_VERSION_SSL (int)
SSL seçenekleri kullanılabilir.
CURL_VERSION_TLSAUTH_SRP (int)
TLS_SRP kimlik doğrulaması desteklenir. PHP 7.3.0 ve cURL 7.21.4 sürümünden itibaren kullanılabilir.
CURL_VERSION_UNIX_SOCKETS (int)
Unix alanı soketleri desteklenir. PHP 7.0.7 ve cURL 7.40.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_VERSION_LIBZ (int)
libz özellikleri kullanılabilir.
CURLVERSION_NOW (int)
CURLE_OK (int)
CURLE_UNSUPPORTED_PROTOCOL (int)
CURLE_FAILED_INIT (int)
CURLE_URL_MALFORMAT (int)
CURLE_URL_MALFORMAT_USER (int)
CURLE_COULDNT_RESOLVE_PROXY (int)
CURLE_COULDNT_RESOLVE_HOST (int)
CURLE_COULDNT_CONNECT (int)
CURLE_FTP_WEIRD_SERVER_REPLY (int)
CURLE_FTP_ACCESS_DENIED (int)
CURLE_FTP_USER_PASSWORD_INCORRECT (int)
CURLE_FTP_WEIRD_PASS_REPLY (int)
CURLE_FTP_WEIRD_USER_REPLY (int)
CURLE_FTP_WEIRD_PASV_REPLY (int)
CURLE_FTP_WEIRD_227_FORMAT (int)
CURLE_FTP_CANT_GET_HOST (int)
CURLE_FTP_CANT_RECONNECT (int)
CURLE_FTP_COULDNT_SET_BINARY (int)
CURLE_PARTIAL_FILE (int)
CURLE_FTP_COULDNT_RETR_FILE (int)
CURLE_FTP_WRITE_ERROR (int)
CURLE_FTP_QUOTE_ERROR (int)
CURLE_HTTP_NOT_FOUND (int)
CURLE_WRITE_ERROR (int)
CURLE_MALFORMAT_USER (int)
CURLE_FTP_COULDNT_STOR_FILE (int)
CURLE_READ_ERROR (int)
CURLE_OUT_OF_MEMORY (int)
CURLE_OPERATION_TIMEOUTED (int)
CURLE_FTP_COULDNT_SET_ASCII (int)
CURLE_FTP_PORT_FAILED (int)
CURLE_FTP_COULDNT_USE_REST (int)
CURLE_FTP_COULDNT_GET_SIZE (int)
CURLE_HTTP_RANGE_ERROR (int)
CURLE_HTTP_POST_ERROR (int)
CURLE_SSL_CONNECT_ERROR (int)
CURLE_FTP_BAD_DOWNLOAD_RESUME (int)
CURLE_FILE_COULDNT_READ_FILE (int)
CURLE_LDAP_CANNOT_BIND (int)
CURLE_LDAP_SEARCH_FAILED (int)
CURLE_LIBRARY_NOT_FOUND (int)
CURLE_FUNCTION_NOT_FOUND (int)
CURLE_ABORTED_BY_CALLBACK (int)
CURLE_BAD_FUNCTION_ARGUMENT (int)
CURLE_BAD_CALLING_ORDER (int)
CURLE_HTTP_PORT_FAILED (int)
CURLE_BAD_PASSWORD_ENTERED (int)
CURLE_TOO_MANY_REDIRECTS (int)
CURLE_UNKNOWN_TELNET_OPTION (int)
CURLE_TELNET_OPTION_SYNTAX (int)
CURLE_OBSOLETE (int)
CURLE_SSL_PEER_CERTIFICATE (int)
CURLE_GOT_NOTHING (int)
CURLE_SSL_ENGINE_NOTFOUND (int)
CURLE_SSL_ENGINE_SETFAILED (int)
CURLE_SEND_ERROR (int)
CURLE_RECV_ERROR (int)
CURLE_SHARE_IN_USE (int)
CURLE_SSL_CERTPROBLEM (int)
CURLE_SSL_CIPHER (int)
CURLE_SSL_CACERT (int)
CURLE_BAD_CONTENT_ENCODING (int)
CURLE_LDAP_INVALID_URL (int)
CURLE_FILESIZE_EXCEEDED (int)
CURLE_FTP_SSL_FAILED (int)
CURLE_SSH (int)
cURL 7.16.1'den beri kullanılabilmektedir.
CURLFTPAUTH_DEFAULT (int)
CURLFTPAUTH_SSL (int)
CURLFTPAUTH_TLS (int)
CURLPROXY_HTTP (int)
cURL 7.10'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPROXY_HTTP_1_0 (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.19.3'den beri kullanılabilmektedir.
CURLPROXY_SOCKS4 (int)
cURL 7.10'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPROXY_SOCKS5 (int)
cURL 7.10'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_NETRC_OPTIONAL (int)
CURL_NETRC_IGNORED (int)
CURL_NETRC_REQUIRED (int)
CURL_HTTP_VERSION_NONE (int)
CURL_HTTP_VERSION_1_0 (int)
CURL_HTTP_VERSION_1_1 (int)
CURL_HTTP_VERSION_2 (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.43.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_HTTP_VERSION_2_0 (int)
cURL 7.33.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_HTTP_VERSION_2TLS (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.47.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURL_HTTP_VERSION_2_PRIOR_KNOWLEDGE (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.49.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLM_CALL_MULTI_PERFORM (int)
CURLM_OK (int)
CURLM_BAD_HANDLE (int)
CURLM_BAD_EASY_HANDLE (int)
CURLM_OUT_OF_MEMORY (int)
CURLM_INTERNAL_ERROR (int)
CURLMSG_DONE (int)
CURLOPT_KEYPASSWD (int)
CURLOPT_SSH_AUTH_TYPES (int)
CURLOPT_SSH_HOST_PUBLIC_KEY_MD5 (int)
CURLOPT_SSH_PRIVATE_KEYFILE (int)
CURLOPT_SSH_PUBLIC_KEYFILE (int)
CURLOPT_SSL_OPTIONS (int)
cURL 7.25.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLSSLOPT_ALLOW_BEAST (int)
cURL 7.25.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLSSLOPT_NO_REVOKE (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.44.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_USERNAME (int)
cURL 7.19.1'den beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_SASL_IR (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.31.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_DNS_INTERFACE (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.33.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_DNS_LOCAL_IP4 (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.33.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_DNS_LOCAL_IP6 (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.33.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_XOAUTH2_BEARER (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.33.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_LOGIN_OPTIONS (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.34.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_EXPECT_100_TIMEOUT_MS (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.36.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_SSL_ENABLE_ALPN (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.36.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_SSL_ENABLE_NPN (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.36.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PINNEDPUBLICKEY (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.39.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_UNIX_SOCKET_PATH (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.40.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_SSL_VERIFYSTATUS (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.41.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PATH_AS_IS (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.42.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_SSL_FALSESTART (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.42.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PIPEWAIT (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.43.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_SERVICE_NAME (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.43.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_SERVICE_NAME (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.43.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_DEFAULT_PROTOCOL (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.45.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_STREAM_WEIGHT (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.46.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_TFTP_NO_OPTIONS (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.48.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_CONNECT_TO (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.49.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_TCP_FASTOPEN (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.49.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_TCP_KEEPALIVE (int)
cURL 7.25.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_TCP_KEEPIDLE (int)
cURL 7.25.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_TCP_KEEPINTVL (int)
cURL 7.25.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLMOPT_PIPELINING (int)
cURL 7.16.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLMOPT_MAXCONNECTS (int)
cURL 7.16.3'den beri kullanılabilmektedir.
CURLMOPT_CHUNK_LENGTH_PENALTY_SIZE (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.30.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLMOPT_CONTENT_LENGTH_PENALTY_SIZE (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.30.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLMOPT_MAX_HOST_CONNECTIONS (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.30.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLMOPT_MAX_PIPELINE_LENGTH (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.30.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLMOPT_MAX_TOTAL_CONNECTIONS (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.30.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLMOPT_PUSHFUNCTION (int)
PHP 7.1.0 ve cURL 7.44.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLSSH_AUTH_AGENT (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.28.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLSSH_AUTH_ANY (int)
CURLSSH_AUTH_DEFAULT (int)
CURLSSH_AUTH_HOST (int)
CURLSSH_AUTH_KEYBOARD (int)
CURLSSH_AUTH_NONE (int)
CURLSSH_AUTH_PASSWORD (int)
CURLSSH_AUTH_PUBLICKEY (int)
CURLPAUSE_ALL (int)
cURL 7.18.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPAUSE_CONT (int)
cURL 7.18.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPAUSE_RECV (int)
cURL 7.18.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPAUSE_RECV_CONT (int)
cURL 7.18.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPAUSE_SEND (int)
cURL 7.18.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPAUSE_SEND_CONT (int)
cURL 7.18.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPIPE_NOTHING (int)
cURL 7.43.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPIPE_HTTP1 (int)
cURL 7.43.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPIPE_MULTIPLEX (int)
cURL 7.43.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPROXY_SOCKS4A (int)
cURL 7.18.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPROXY_SOCKS5_HOSTNAME (int)
cURL 7.18.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLHEADER_SEPARATE (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.37.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLHEADER_UNIFIED (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.37.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPROTO_SMB (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.40.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLPROTO_SMBS (int)
PHP 7.0.7 ve cURL 7.40.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_REQUEST_TARGET (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.55.0'dan beri kullanılabilmektedir.
CURLAUTH_GSSAPI (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.54.1 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLE_WEIRD_SERVER_REPLY (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.51.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_CONTENT_LENGTH_DOWNLOAD_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.55.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_CONTENT_LENGTH_UPLOAD_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.55.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_HTTP_VERSION (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.50.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_PROTOCOL (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_PROXY_SSL_VERIFYRESULT (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_SCHEME (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_SIZE_DOWNLOAD_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.50.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_SIZE_UPLOAD_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.50.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_SPEED_DOWNLOAD_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.50.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_SPEED_UPLOAD_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.50.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURL_MAX_READ_SIZE (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.53.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_ABSTRACT_UNIX_SOCKET (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.53.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_KEEP_SENDING_ON_ERROR (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.51.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PRE_PROXY (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_CAINFO (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_CAPATH (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_CRLFILE (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_KEYPASSWD (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_PINNEDPUBLICKEY (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_SSLCERT (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_SSLCERTTYPE (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_SSL_CIPHER_LIST (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_SSLKEY (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_SSLKEYTYPE (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_SSL_OPTIONS (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_SSL_VERIFYHOST (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_SSL_VERIFYPEER (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_SSLVERSION (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_TLSAUTH_PASSWORD (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_TLSAUTH_TYPE (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_TLSAUTH_USERNAME (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_SOCKS5_AUTH (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.55.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_SUPPRESS_CONNECT_HEADERS (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.54.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLPROXY_HTTPS (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURL_SSLVERSION_MAX_DEFAULT (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.54.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURL_SSLVERSION_MAX_NONE (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.54.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURL_SSLVERSION_MAX_TLSv1_0 (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.54.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURL_SSLVERSION_MAX_TLSv1_1 (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.54.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURL_SSLVERSION_MAX_TLSv1_2 (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.54.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURL_SSLVERSION_MAX_TLSv1_3 (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.54.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURL_SSLVERSION_TLSv1_3 (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURL_VERSION_HTTPS_PROXY (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.52.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLAUTH_BEARER (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_APPCONNECT_TIME_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_CONNECT_TIME_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_FILETIME_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.59.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_NAMELOOKUP_TIME_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_PRETRANSFER_TIME_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_REDIRECT_TIME_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_STARTTRANSFER_TIME_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLINFO_TOTAL_TIME_T (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURL_LOCK_DATA_CONNECT (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.10.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURL_LOCK_DATA_PSL (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_DISALLOW_USERNAME_IN_URL (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_DNS_SHUFFLE_ADDRESSES (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.60.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_HAPPY_EYEBALLS_TIMEOUT_MS (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.59.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_HAPROXYPROTOCOL (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.60.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_PROXY_TLS13_CIPHERS (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_SSH_COMPRESSION (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.56.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_TIMEVALUE_LARGE (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.59.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_TLS13_CIPHERS (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.61.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLSSH_AUTH_GSSAPI (int)
PHP 7.3.0 ve cURL 7.58.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
CURLOPT_HTTP09_ALLOWED (int)
Sırasıyla PHP 7.3.15, 7.4.3 ve cURL 7.64.0 sürümlerinden beri kullanılabilmektedir.
add a note

User Contributed Notes 6 notes

up
29
nimasdj [AT] yahoo [DOT] com
7 years ago
I hope this would be useful to convert error codes:

<?php
$curl_errno
= array(
=> "CURLE_UNSUPPORTED_PROTOCOL",
=> "CURLE_FAILED_INIT",
=> "CURLE_URL_MALFORMAT",
=> "CURLE_URL_MALFORMAT_USER",
=> "CURLE_COULDNT_RESOLVE_PROXY",
=> "CURLE_COULDNT_RESOLVE_HOST",
=> "CURLE_COULDNT_CONNECT",
=> "CURLE_FTP_WEIRD_SERVER_REPLY",
=> "CURLE_FTP_ACCESS_DENIED",
10 => "CURLE_FTP_USER_PASSWORD_INCORRECT",
11 => "CURLE_FTP_WEIRD_PASS_REPLY",
12 => "CURLE_FTP_WEIRD_USER_REPLY",
13 => "CURLE_FTP_WEIRD_PASV_REPLY",
14 => "CURLE_FTP_WEIRD_227_FORMAT",
15 => "CURLE_FTP_CANT_GET_HOST",
16 => "CURLE_FTP_CANT_RECONNECT",
17 => "CURLE_FTP_COULDNT_SET_BINARY",
18 => "CURLE_FTP_PARTIAL_FILE or CURLE_PARTIAL_FILE",
19 => "CURLE_FTP_COULDNT_RETR_FILE",
20 => "CURLE_FTP_WRITE_ERROR",
21 => "CURLE_FTP_QUOTE_ERROR",
22 => "CURLE_HTTP_NOT_FOUND or CURLE_HTTP_RETURNED_ERROR",
23 => "CURLE_WRITE_ERROR",
24 => "CURLE_MALFORMAT_USER",
25 => "CURLE_FTP_COULDNT_STOR_FILE",
26 => "CURLE_READ_ERROR",
27 => "CURLE_OUT_OF_MEMORY",
28 => "CURLE_OPERATION_TIMEDOUT or CURLE_OPERATION_TIMEOUTED",
29 => "CURLE_FTP_COULDNT_SET_ASCII",
30 => "CURLE_FTP_PORT_FAILED",
31 => "CURLE_FTP_COULDNT_USE_REST",
32 => "CURLE_FTP_COULDNT_GET_SIZE",
33 => "CURLE_HTTP_RANGE_ERROR",
34 => "CURLE_HTTP_POST_ERROR",
35 => "CURLE_SSL_CONNECT_ERROR",
36 => "CURLE_BAD_DOWNLOAD_RESUME or CURLE_FTP_BAD_DOWNLOAD_RESUME",
37 => "CURLE_FILE_COULDNT_READ_FILE",
38 => "CURLE_LDAP_CANNOT_BIND",
39 => "CURLE_LDAP_SEARCH_FAILED",
40 => "CURLE_LIBRARY_NOT_FOUND",
41 => "CURLE_FUNCTION_NOT_FOUND",
42 => "CURLE_ABORTED_BY_CALLBACK",
43 => "CURLE_BAD_FUNCTION_ARGUMENT",
44 => "CURLE_BAD_CALLING_ORDER",
45 => "CURLE_HTTP_PORT_FAILED",
46 => "CURLE_BAD_PASSWORD_ENTERED",
47 => "CURLE_TOO_MANY_REDIRECTS",
48 => "CURLE_UNKNOWN_TELNET_OPTION",
49 => "CURLE_TELNET_OPTION_SYNTAX",
50 => "CURLE_OBSOLETE",
51 => "CURLE_SSL_PEER_CERTIFICATE",
52 => "CURLE_GOT_NOTHING",
53 => "CURLE_SSL_ENGINE_NOTFOUND",
54 => "CURLE_SSL_ENGINE_SETFAILED",
55 => "CURLE_SEND_ERROR",
56 => "CURLE_RECV_ERROR",
57 => "CURLE_SHARE_IN_USE",
58 => "CURLE_SSL_CERTPROBLEM",
59 => "CURLE_SSL_CIPHER",
60 => "CURLE_SSL_CACERT",
61 => "CURLE_BAD_CONTENT_ENCODING",
62 => "CURLE_LDAP_INVALID_URL",
63 => "CURLE_FILESIZE_EXCEEDED",
64 => "CURLE_FTP_SSL_FAILED",
79 => "CURLE_SSH"
);
?>
up
7
uramihsayibok, gmail, com
7 years ago
Regarding CURLE_OPERATION_TIMEDOUT vs. CURLE_OPERATION_TIMEOUTED:

Originally cURL had the constant named TIMEOUTED (read: "timeout-ed"). This was changed[1] in 2007 and v7.17.0 to be TIMEDOUT (read: "timed out") and the old constant kept in place as an alias.

PHP started off using TIMEOUTED as well. The TIMEDOUT constant was added[2] in 2012 and v5.5.0 and the old constant was *kept in place*.

If you ask me, the TIMEDOUT constant reads more nicely (not to mention is technically the correct one to use) and as long as you're using PHP 5.5+ then it is available. If you have to support older versions then I suggest you keep using the new constant and add a polyfill like

<?php
if (version_compare(PHP_VERSION, "5.5.0", "<")) {
   
define("CURLE_OPERATION_TIMEDOUT", CURLE_OPERATION_TIMEOUTED);
}
?>

or

<?php
// PHP <5.5.0
defined("CURLE_OPERATION_TIMEDOUT") || define("CURLE_OPERATION_TIMEDOUT", CURLE_OPERATION_TIMEOUTED);
?>

to be removed once you stop supporting them.

[1] https://github.com/bagder/curl/commit/9f44a95522162c0f4a61093efe1bf1f58b087358#diff-d8c6cb80505e0f7d5e27fca2a682aa34L119
[2] https://github.com/php/php-src/commit/9ab45d3edbafa3ee751472c3f8d1fb3f51f38cf1#diff-ac978e3de205f1d14eb960e0eb15ef24R723
up
17
s dot coletta at unidata dot it
13 years ago
Beware of CURLE_* constants!

On the official site:

http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html

some constants are different, some missing compared to the PHP implementation.

Some examples:

in PHP the curl error number 28 is called

CURLE_OPERATION_TIMEOUTED

while in the official site is:

CURLE_OPERATION_TIMEDOUT

So if you use the second, it won't march the error 28 because in PHP it is not defined that way.

The same is for these:

CURLE_HTTP_RETURNED_ERROR
CURLE_UPLOAD_FAILED
CURLE_INTERFACE_FAILED
CURLE_SSL_CERTPROBLEM
CURLE_SEND_FAIL_REWIND
CURLE_LOGIN_DENIED
CURLE_AGAIN

that are in someway named differently or missing from PHP.
up
4
me at ruslanbes dot com
8 years ago
Note that prior to PHP 5.5 following constants were missing and were available only through their numeric values:

CURL_SSLVERSION_DEFAULT // 0
CURL_SSLVERSION_TLSv1  // 1
CURL_SSLVERSION_SSLv2 // 2
CURL_SSLVERSION_SSLv3 // 3

This was fixed after this support request: https://bugs.php.net/bug.php?id=62318
up
6
Ron
15 years ago
<?
/*
* Author: Ron
* Released: August 4, 2007
* Description: An example of the disguise_curl() function in order to grab contents from a website while remaining fully camouflaged by using a fake user agent and fake headers.
*/

$url = 'http://www.ericgiguere.com/tools/http-header-viewer.html';

// disguises the curl using fake headers and a fake user agent.
function disguise_curl($url)
{
 
$curl = curl_init();

 
// Setup headers - I used the same headers from Firefox version 2.0.0.6
  // below was split up because php.net said the line was too long. :/
 
$header[0] = "Accept: text/xml,application/xml,application/xhtml+xml,";
 
$header[0] .= "text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5";
 
$header[] = "Cache-Control: max-age=0";
 
$header[] = "Connection: keep-alive";
 
$header[] = "Keep-Alive: 300";
 
$header[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
 
$header[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
 
$header[] = "Pragma: "; // browsers keep this blank.

 
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, 'Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)');
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_REFERER, 'http://www.google.com');
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_ENCODING, 'gzip,deflate');
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_AUTOREFERER, true);
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 
curl_setopt($curl, CURLOPT_TIMEOUT, 10);

 
$html = curl_exec($curl); // execute the curl command
 
curl_close($curl); // close the connection

 
return $html; // and finally, return $html
}

// uses the function and displays the text off the website
$text = disguise_curl($url);
echo
$text;
?>

~Ron
up
1
jrschlosser
5 years ago
In PHP version 7.1.11 there is also constants for HTTP/2 :
CURL_VERSION_HTTP2 = 65536 (1 << 16)
CURL_HTTP_VERSION_2_0 = 3

I don't know the first version of PHP that defines it.
To Top