Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

Zip bağlamı seçenekleri

Zip bağlamı seçenekleriZip bağlamı seçeneklerinin listesi

Açıklama

Zip bağlamı seçenekleri zip sarmalayıcılar için kullanılabilir.

Seçenekler

password

Şifreli arşiv için kullanılacak parolayı belirtmek için kullanılır.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PHP 7.2.0, PECL zip 1.14.0 password eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - Basit password kullanım örneği

<?php
// Şifreli arşivi oku
$opts = array(
'zip' => array(
'password' => 'secret',
),
);
// bağlamı oluştur...
$context = stream_context_create($opts);

// ...ve veriyi çekip almak için onu kullan
echo file_get_contents('zip://test.zip#test.txt', false, $context);

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top