Longhorn PHP 2023 - Call for Papers

DOMException sınıfı

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Giriş

Bir işlemin mantıksal sebeplerle yerine getirilmesinin imkansız olduğu durumlarda olduğu gibi, belli durumlarda istisnalar oluşturan DOM işlemleri.

Ayrıca bakınız: İstisnalar.

Sınıf Sözdizimi

final class DOMException extends Exception {
/* Özellikler */
public int $code;
/* Miras alınan özellikler */
protected string $message = "";
private string $string = "";
protected int $code;
protected string $file = "";
protected int $line;
private array $trace = [];
private ?Throwable $previous = null;
/* Miras alınan yöntemler */
public Exception::__construct(string $message = "", int $code = 0, ?Throwable $previous = null)
final public Exception::getMessage(): string
final public Exception::getCode(): int
final public Exception::getFile(): string
final public Exception::getLine(): int
final public Exception::getTrace(): array
final public Exception::getTraceAsString(): string
public Exception::__toString(): string
private Exception::__clone(): void
}

Özellikler

code

Üretilen hatanın türünü belirten bir tamsayı.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top