Dutch PHP Conference 2023 - Call for Papers

COMPersistHelper sınıfı

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

Giriş

COMPersistHelper sınıfı, akım özkaynakları ve open_basedir php.ini yönergesi ile ilgili olarak COM ve PHP'nin birlikte çalışabilirliğini iyileştirir.

Sınıf Sözdizimi

final class COMPersistHelper {
/* Yöntemler */
public __construct(?variant $variant = null)
public GetCurFileName(): string|false
public GetMaxStreamSize(): int
public InitNew(): bool
public LoadFromFile(string $filename, int $flags = 0): bool
public LoadFromStream(resource $stream): bool
public SaveToFile(?string $filename, bool $remember = true): bool
public SaveToStream(resource $stream): bool
}

İçindekiler

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top