PHP 8.1.20 Released!

Sürüm Bilgisi

Bu eklentinin sınıf/yöntem/işlevlerinde aşağıdaki değişiklikler yapıldı.

VersionFunctionDescription
8.0.0constantSabir tanımlanmamışsa, constant işlevi artık Error istisnası yavruluyor; evvelce E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir ve null dönerdi.
 defineharf_büyüklüğüne_duyarsız bağımsız değişkeninde true aktarımı artık bir E_WARNING çıktılıyor. false aktarımı ise hala destekleniyor.
 ignore_user_abortdeğer artık null olabiliyor.
 packBaşarısızlık durumunda artık false dönmüyor.
 sapi_windows_vt100_supportetkin artık null olabiliyor.
 sleepsüre olarak negatif bir değer belirtilirse ValueError istisnası oluşur; evvelce, E_WARNING seviyesinde bir hata üretilir ve işlev false döndürürdü.
7.3.0defineharf_büyüklüğüne_duyarsız bağımsız değişkeninin kullanımı önerilmemektedir. PHP 8.0.0 sürümünde kaldırılacaktır.
7.2.0packfloat ve double türlerin ikisininde değerli baytları başta ve sonda olabiliyor.
 unpackfloat ve double türlerin ikisininde değerli baytları başta ve sonda olabiliyor.
7.1.0unpackSeçimlik başlangıç bağımsız değişkeni eklendi.
7.0.15,7.1.1packfloat ve double türler için bayt sıralaması desteğini sağlayan "e", "E", "g" ve "G" kodları eklendi.
7.0.0definearray türünde değerlere izin verilmektedir.
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top